>
Fa   |   Ar   |   En
   مقدمه‌ای بر دلفی سیاستی: ابزاری برای کشف دیدگاه‌های مخالف در موضوعات سیاستگذاری سلامت  
   
نویسنده عرب زوزنی مرتضی ,عامری حسین ,حیدری فرد زهرا ,باقری حسین
منبع راهبردهاي مديريت در نظام سلامت - 1398 - دوره : 4 - شماره : 3 - صفحه:255 -264
چکیده    هدف: در این مطالعه مروری به بررسی ابعاد مختلف دلفی سیاستی پرداخته شد تا تصمیم گیرندگان با این روش کاربردی بیشتر آشنا شوند و بتوانند از آن در تصمیمات سیاستی استفاده کنند.منابع اطلاعات و روش‌های انتخابی برای مطالعه: این مطالعه به روش مروری و از طریق جستجو در ادبیات مرتبط در پایگاه‌های داده‌ای مانند pubmed، scopus و google scholar انجام شد. علاوه بر این از متون موجود در کتب یا گزارشات مرتبط نیز استفاده گردید. مهمترین کلیدواژه‌های استفاده شده شامل دلفی سیاستی، ابزارهای تصمیم‌گیری، سیاستگذاری سلامت، تصمیم‌گیری و سلامت بوده‌اند.یافته‌ها: بر عکس دلفی سنتی که به دنبال اجماع در نظرات بوده و یک ابزار تصمیم‌گیری است، دلفی سیاستی یک ابزار مناسب برای تجزیه و تحلیل مسائل سیاستی است و بیشتر به دنبال شناسایی دیدگاه‌های مخالف در مورد یک موضوع سیاستی است. دلفی سیاستی به دنبال بررسی موضوعات مرتبط با سیاست است و در آن رسیدن به اجماع/توافق هدف اصلی نیست. در متون مختلف 6 مرحله برای این روش ذکر شده است که شامل دستورسازی، افشای گزینه‌ها، تعیین وضعیت، بررسی دلایل اختلاف نظر، ارزیابی دلایل و ارزشیابی مجدد است. مهمترین مقیاس‌هایی که برای رتبه بندی نظرات در این روش استفاده می‌شود عبارتند از مطلوبیت، امکانپذیری، اهمیت و قابلیت اعتماد. نتیجه گیری: کاربرد دلفی سیاستی در بررسی تغییرات سیاستی و مسائل مرتبط با سیاست از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار است و می‌تواند بسیاری از نتایج ناخواسته و منفی یک سیاست را پدیدار سازد. استفاده از این ابزار در بخش سلامت به دلیل گستردگی و پیچیدگی‌های فراوان این بخش و دارا بودن ذی‌نفعان مختلف با دیدگاه‌های مخالف و موافق، توصیه می‌شود.
کلیدواژه دلفی سیاستی، ابزار، تصمیم‌گیری، سیاستگذاری سلامت
آدرس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی, دانشکده بهداشت, گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران, دانشکده بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی, ایران
پست الکترونیکی ثبلطي h_bf69@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved