>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی فعالیت‌ها و برنامه‌های سلامت مدارس در حوزه رژیم غذایی و تغذیه سالم در شهر تبریز در سال 1396  
   
نویسنده خدایاری زرنق رحیم ,صادق تبریزی جعفر ,جلیلیان حبیب ,خزمه هیمن ,جعفری حسن ,کیهان سجادی محمد
منبع راهبردهاي مديريت در نظام سلامت - 1396 - دوره : 2 - شماره : 3 - صفحه:181 -192
چکیده    زمینه و هدف: عادات غذایی ضعیف و تغذیه ناسالم به همراه سطح فعالیت فیزیکی از علل عمده افزایش وزن و چاقی در کودکان و نوجوانان می باشد. با توجه به اهمیت سلامت مدارس و تغذیه کودکان و نوجوانان، این مطالعه با هدف ارزیابی برنامه های بهداشت مدارس در حوزه رژیم غذایی و تغذیه سالم با استفاده از پروفایل سلامت مدارس از دیدگاه مدیران و مربیان مدارس شهر تبریز انجام شد. روش پژوهش: مطالعه ی حاضر، مطالعه ای مقطعی کاربردی است که در سال 1396 در شهر تبریز انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و مربیان سلامت مدارس بود. نمونه گیری در مرحله ی اول به روش طبقه ای و در مرحله ی دوم به صورت تصادفی ساده انجام شد. تعداد 93 مدرسه وارد پژوهش شدند. ابزار جمع آوری داده ها پروفایل سلامت مدارس ویژه مدیران و مربیان سلامت مدارس بود. داده ها با استفاده از نرم افزار 22 spss و از طریق آمار توصیفی (فراوانی و درصد) و آمار تحلیلی (من ویتنی و کروسکال والیس) تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: بر اساس یافته ها، 84/9 درصد مدارس دارای فروشگاه، غذا خوری یا بوفه برای تهیه میان وعده های غذایی، نوشیدنی ها و سایر خوراکی ها بودند. فعالیت های ترویجی از قبیل تشویق دانش آموزان به نوشیدن آب (94/6درصد)، ترویج استفاده از میوه جات و سبزیجات در مدرسه و فراهم کردن اطلاعات مفید و ضروری برای دانش آموزان و خانواده های آنان (76/3 درصد) توسط اکثر مدارس اجرا می شد. 90/3 درصد مدارس مانع تبلیغات آبنبات و شیرینی، فست فود و نوشابه گازدار در محیط مدرسه شده بودند و 75/3 درصد مانع تبلیغات آبنبات و شیرینی، فست فود و نوشابه گازدار در نشریات و کوریکولوم آموزشی مدرسه شده بودند. نتیجه گیری: اکثر مدارس در زمینه فراهم نمودن مواد غذایی و خوراکی های سالم و اختصاص فضایی مناسب جهت صرف صبحانه و میان وعده های غذایی فعالیت زیادی ندارند. عملکرد بیشتر مدارس در خصوص فعالیت های ترویجی و آموزشی، منع تبلیغات مواد غذایی مضر و دسترسی به منبع رایگان آب آشامیدنی سالم مناسب بوده است. یافته های این مطالعه می تواند به مدیران و مسئولان بهداشتی کمک نماید تا با شناخت وضعیت موجود، برنامه ها و اقدامات لازم را در راستای حل مشکلات و رفع نقاط ضعف انجام دهند.
کلیدواژه بهداشت مدارس، سلامت مدارس، تغذیه سالم، پروفایل سلامت، سیاست تغذیه
آدرس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی, مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی, مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, دانشکده بهداشت, گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved