>
Fa   |   Ar   |   En
   مروری بر حذف یون سرب از محلول‌های آبی توسط عملیات جذب سطحی  
   
نویسنده صالحی احسان ,گودرزی محسن ,سنایی پور حمیدرضا ,خادمیان عین اله
منبع پژوهش هاي كاربردي مهندسي شيمي - پليمر - 1398 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:3 -28
چکیده    در این مقاله، جاذب های مورد استفاده برای حذف یون سرب با استفاده از عملیات جذب سطحی مرور شده است. انواع جاذب های مورد استفاده برای حذف یون سرب، اصلاح خواص انجام شده روی آن ها، شرایط عملیاتی جذب، همدماها و ظرفیت جذب جاذب ها با مرور مقالات بررسی و مقایسه شده است. اصلاح جاذب ها به روش تلقیح گروه های عاملی نقش موثری در افزایش ظرفیت جذب دارد. ph محلول نقش مهمی در جذب یون سرب دارد و عموما با افزایش ph محلول، ظرفیت جذب افزایش می یابد. مدل همدمای لانگمویر تطابق بیشتری با داده های تعادلی جذب داشته است. در بین جاذب های مرور شده، جاذب های پایه کربنی مثل کربن فعال و اکسیدگرافن که توسط مواد شیمیایی مثل آمونیوم پرسولفات یا پلی آمین ها اصلاح شده اند، ظرفیت جذب بیشتری دارند. زیست توده ها نیز به علت فراوانی و قیمت ناچیز، قابلیت استفاده به عنوان جاذب یون سرب را دارند.
کلیدواژه سرب، جذب سطحی، جاذب، اصلاح خواص جاذب
آدرس دانشگاه اراک, دانشکده فنی و مهندسی, گروه مهندسی شیمی, ایران, دانشگاه اراک, دانشکده فنی و مهندسی, گروه مهندسی شیمی, ایران, دانشگاه اراک, دانشکده فنی و مهندسی, گروه مهندسی شیمی, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده مهندسی پتروشیمی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved