>
Fa   |   Ar   |   En
   بهبود خواص حرارتی اَبَرعایق چندلایه بر پایه ایروژل نووالاک  
   
نویسنده ولی پور گودرزی بابک ,بهرامیان احمدرضا
منبع پژوهش هاي كاربردي مهندسي شيمي - پليمر - 1397 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:3 -18
چکیده    در بین مواد بشرساخت، ایروژل دارای کمترین ضریب هدایت حرارتی است. کمترین میزان هدایت حرارتی که ایروژل می تواند داشته باشد، معادل هدایت حرارتی گاز هوا، w/mk0/021 است. در برخی کاربردها، هدایت حرارتی بسیار کمتری مورد نیاز است. در این تحقیق از ایروژل نووالاک به عنوان جداکننده در طراحی و ساخت ابرعایق چندلایه با صفحات بازتابشی آلومینیوم استفاده شده است. عملکرد این عایق ها به شدت به چگالی، تخلخل و ابعادحفرات جداکنند های ایروژل و همچنین تعداد لایه در واحد ضخامت کل عایق چندلایه وابسته است. در این تحقیق به منظور کاهش هدایت حرارتی موثر عایق های چندلایه، دو متغیر چگالی جداکننده ایروژل جداکننده و نسبت تعداد لایه در ضخامت عایق(چگالی لایه)، برای شرایط مرزی دمایی ˚c25 تا ˚c200 مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا، با بررسی تاثیر تغییرات چگالی ایروژل نووالاک بر هدایت حرارتی، ایروژل نووالاک با چگالی g/cm^3 0/076 به عنوان بهترین جداکننده در عایق چندلایه انتخاب شد، و در بخش بعدی، نسبت 25 لایه در هر سانتی متر از ضخامت عایق به عنوان بهترین چگالی لایه انتخاب شد. در نهایت با ساخت عایق چندلایه بر اساس این نتایج، عایق با ضریب هدایت حرارتی موثر حدود w/mk4^10 ×5 بدون اعمال خلا در لایه جداکننده حاصل شد.
کلیدواژه اَبرعایق‌های چندلایه، ایروژل پلیمری، جداکننده نانوساختار، لایه بازتابشی
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده مهندسی شیمی, گروه مهندسی پلیمر, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده مهندسی شیمی, گروه مهندسی پلیمر, ایران
پست الکترونیکی abahramian@modares.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved