>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت دانش در سیر تاریخی قراردادهای بالادستی صنعت نفت ایران  
   
نویسنده عامری فیصل ,کاظمی نجف‌آبادی عباس ,میرفتاح مهدی
منبع مطالعات حقوق انرژي - 1397 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:139 -182
چکیده    ایران با داشتن ذخایر عظیم هیدروکربوری جهان، با گذشت بیش از یک قرن از نخستین استخراج و بهره برداری نفت در قلمرو خود، تا امروز به یک قرارداد جامع که زمینه ساز پیشرفت دانش فنی کشور و سوق دهنده به حداکثرسازی ظرفیت اقتصادی میادین هیدروکربوری باشد، دست نیافته است. در این پژوهش ضمن نگاهی اجمالی به دانش و مدیریت آن، به عنوان شرط لازم انتقال فناوری، قراردادهای نفتی امتیازی، مشارکتی و خدماتی پیش و پس از انقلاب اسلامی، از نگاه مدیریت دانش واکاوی شده اند. نتایج به‌دست‌آمده، نشان می دهد قراردادهای امتیازی فارغ از رویکرد دانشی و بدون فراهم کردن بستر تحقق ابعاد و فرایندهای مدیریت دانش تنظیم شده و قراردادهای مشارکتی و خدماتی نیز به اختصار و بدون تامین تضمین های لازم، تنها زمینه ساز کسب دانش بوده و رویکردی به سایر ابعاد مدیریت دانش نداشته است. پس از انقلاب اسلامی، با وجود تحولات و پیشرفت های شگرف دانش در چند دهۀ اخیر، شروط راهبردی برای تحقق ابعاد مدیریت دانش و توسعه دانش و فناوری در قراردادهای بیع متقابل به روشنی مطرح نشده است و در نسل سوم این قراردادها، بُعد اجرایی انتقال فناوری فقط در سطح آموزش نیروهای انسانی، آن هم نه به صورت مطلوب نمود می یابد.
کلیدواژه انتقال فناوری، حوزۀ بالادستی، قراردادهای نفتی، مدل پروبست، مدیریت دانش
آدرس دانشگاه علامه طباطبائی, دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی, دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی, ایران, دانشگاه علامۀ طباطبائی, دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved