>
Fa   |   Ar   |   En
   قرارداد اجارۀ کشتی گازِ طبیعیِ مایع‌شده و ارتباط آن با قرارداد فروش  
   
نویسنده ساردوئی نسب محمد ,رسولی حامد
منبع مطالعات حقوق انرژي - 1397 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:91 -118
چکیده    حجم عظیم ذخایر گازی ایران، دسترسی به دریای آزاد و نیاز روزافزون اروپا و آسیا به گاز طبیعیِ مایع‌شده (ال.ان.جی)، این حامل انرژی را در جایگاه ممتازی قرار داده است که دلیل آن، امکان حمل آسان این محصول است. بهره‌گیری از کشتی‌های مخصوص حمل این نوع گاز، این امکان را فراهم می‌سازند که فروشندۀ گاز با انعقاد قرارداد اجارۀ این نوع خاص کشتی، محصول خویش را به سراسر دنیا انتقال دهد. در عین حال، تنظیم هماهنگ تعهدات قرارداد اجارۀ کشتی گاز طبیعیِ مایع‌شده (ال.ان.جی) و قرارداد فروش گاز طبیعیِ مایع‌شده (ال.ان.جی)، به دلیل تاثیرگذاری دوسویۀ این تعهدات در یکدیگر، در عمل بسیار مهم است. در مقالۀ پیش رو، با تاکید بر روش کتابخانه‌ای، کوشیده‌ایم ضمن بیان ویژگی‌های منحصر به فرد کشتی مخصوص حمل گاز طبیعیِ مایع‌شده (ال.ان.جی)، اجزای حقوقی قرارداد اجارۀ این کشتی مورد شناسایی قرار گرفته و موارد مشترک تعهدات آن با قرارداد فروش گاز طبیعیِ مایع‌شده روشن شود.
کلیدواژه حمل (انتقال)، قرارداد اجارۀ کشتی، قرارداد فروش، گاز طبیعیِ مایع‌شده (ال.ان.جی)
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved