>
Fa   |   Ar   |   En
   کاربرد پزشکی از راه دور در تشخیص بیماری های پوستی: مروری بر نتایج بالینی  
   
نویسنده مهدی زاده حامد ,اسماعیلی نفیسه
منبع انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي - 1393 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:63 -73
چکیده    مقدمه: تله درماتولوژی بیش از یک دهه است که به صورت قابل توجهی مورد توجه ارائه دهندگان خدمات پزشکی از راه دور قرار گرفته است. دلایل زیادی از جمله ایمنی، دقت تشخیصی بالا در مقایسه با معاینه حضوری، تشخیص گذاری مبتنی بر تصویر و هزینه نسبتاً پایین جهت نصب سیستم های مورد نیاز، باعث موفقیت قابل توجه تله درماتولوژی شده است. در این مقاله با معرفی تله درماتولوژی و انواع آن، نتایج مطالعات مختلف صورت گرفته در حوزه بالینی در مقایسه با روش معاینه حضوری بررسی شده است. روش: این مطالعه مروری با استفاده از منابع کتابخانه ای موجود و جستجو در پایگاه داده های اینترنتی انجام شده است. مقاله های منتشر شده بین سال های 2000 تا 2014 درحوزه تله درماتولوژی مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج: بررسی ها نشان می دهد که به طور متوسط، میزان تطابق تشخیص های ارائه شده در تشخیص بیماری های پوستی از راه دور نسبت به روش مراجعه حضوری 4/79 درصد، میزان تطابق طرح های درمانی 7/76 درصد و میزان کاهش مراجعات حضوری 6/55 درصد میباشد. در مورد هزینه های ارائه خدمات پوستی نیز کاهش قابل توجه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم برای بیماران و ارائه دهندگان خدمات مراقبتی نشان دهنده هزینهاثربخش بودن به کارگیری این روش در ارائه خدمات تخصصی و مراقبتی پوستی می باشد.نتیجه گیری: اگر چه بیشتر محققان و صاحب نظران در مورد موثر بودن استفاده از این فن آوری برای ارائه خدمات تخصصی و افزایش دسترسی به این خدمات اتفاق نظر دارند، اما این روش، راه حل نهایی برای غلبه بر تمامی مشکلات مربوط به کمبود منابع مالی و انسانی در نظام سلامت محسوب نمی شود. بلکه باید به عنوان راه حلی مکمل برای رفع بخشی از مشکلات موجود بر سر راه ارائه مراقبت های با کیفیت، مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژه پزشکی از راه دور، تله‌درماتولوژی، بیماری‌های پوستی، ذخیره و ارسال، نتایج بالینی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده پیراپزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, بیمارستان رازی، دانشکده پزشکی, مرکز تحقیقات بیماریهای اتوایمیون تاولی، گروه پوست, ایران
پست الکترونیکی esmaelin@tums.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved