>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ویژگیهای ابزارهای سنجش سواد سلامت با رویکرد مبتنی بر کامپیوتر: یک مطالعه مروری  
   
نویسنده صمدبیک مهناز ,گراوند سعیده ,سهرابی زاده مریم ,کوشکی نسیم ,محمدی زینب
منبع انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي - 1394 - دوره : 2 - شماره : 3 - صفحه:195 -203
چکیده    مقدمه: سواد سلامت به مفهوم مهارت های شناختی و اجتماعی است، که انگیزه و توانایی افراد برای دسترسی، درک و استفاده از اطلاعات در راستای ارتقاء و حفظ سلامت را تعیین می کند. پرداختن به سواد سلامت در محیط های مراقبت بهداشتی غنی از فناوری کنونی، نیاز شدیدی به ابزارهای کامپیوتری معتبر برای ارزیابی سواد اطلاعاتی دارد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف تعیین ویژگی های ابزارهای سنجش سواد سلامت برای انطباق با کاربرد مبتنی بر کامپیوتر انجام شد. روش: این مقاله نوعی مطالعه مروری نقلی است، که منابع حاصل از جستجوی ترکیبی کلمات کلیدی مرتبط با ابزارهای سنجش سواد سلامت عمومی در پایگاه های داده مرتبط را با اعمال معیار ورودی زبان انگلیسی در بر می گیرد.نتایج: نتایج بررسی ابزارهای سنجش سواد سلامت نشان داد که این ابزارها شامل دو استاندارد طلایی tofhla (به ویژه تست آزمایشی نسخه مبتنی بر کامپیوتر) و برآورد realm و همچنین ابزارهای ارزیابی جدیدترین علائم حیاتی (nvs) و معیار سواد سلامت الکترونیک (ehealth) هستند. علاوه بر این، ابزار روش شناسی های سوال غربالگری سواد سلامت (hlsqms) نیز برای سنجش سواد سلامت مورد استفاده قرار می گرفت.نتیجه گیری: هر یک از ابزارهای سنجش و غربالگری سواد سلامت از قابلیت ها و ویژگی های مفید متفاوتی بر اساس زمینه مورد استفاده برخوردار هستند. بنابراین، پیشنهاد می شود که ابزار سواد سلامتی از ترکیب سوالات روا و پایای hlsqms و eheals با هدف توسعه ابزار مبتنی بر کامپیوتر ایجاد شود، تا امکان غربالگری افرادی که به برنامه های کاربردی سواد سلامت الکترونیک دسترسی دارند، فراهم شود.
کلیدواژه سواد سلامت، کامپیوتر، ابزار غربالگری
آدرس دانشگاه علوم پزشکی لرستان, دانشکده پیراپزشکی, گروه فناوری اطلاعات سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, دانشکده پیراپزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, دانشکده پیراپزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, دانشکده پیراپزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, دانشکده پیراپزشکی, ایران
پست الکترونیکی wwwunesmohamadi@mailfa.org
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved