>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش سلامت الکترونیک در ابتدای دوره بحران بیماری کرونا: مرور نظام‌مند مستندات  
   
نویسنده امیری پرستو
منبع انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي - 1398 - دوره : 6 - شماره : 4 - صفحه:358 -367
چکیده    مقدمه: در اواخر سال 2019 بیماری همه‌گیر کرونا در شهر ووهان کشور چین شیوع پیدا کرد و به سرعت تمامی جهان را درگیر خود کرد. از طرفی دیگر شایان ذکر است که فناوری اطلاعات در نظام سلامت کنونی نقش بسزایی دارد؛ بنایراین هدف از این مطالعه تعیین نقش سلامت الکترونیک در طول شیوع بحران بیماری کرونا بود.روش: در این مطالعه مروری، مطالعات انجام شده از دسامبر 2019 تا 7 مارس 2020 با جستجوی کلمات کلیدی در پایگاه داده‌های الکترونیک pubmed، web of science و scopus جستجو شدند، همچنین از موتور جستجوی google استفاده گردید. در مجموع از 47 مطالعه مرتبط یافت شده، 21 مقاله براساس عنوان پژوهش این مطالعه شناسایی شد. پس از اعمال معیارهای ورود و خروج، در نهایت 5 مقاله اصلی و 3 گزارش برای بررسی انتخاب شدند.نتایج: در مطالعات بررسی شده به نقش موثر سلامت الکترونیک در تشخیص بیماران مبتلا به کرونا، چگونگی شیوع این بیماری، آموزش‌های مربوط به پیشگیری و شناسایی نقاط پرخطر اشاره شد. از جمله فناوری‌های پرکاربرد می‌توان به پزشکی از راه دور، الگوریتم‌های یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، شبکه‌های عصبی و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی اشاره کرد.نتیجه گیری: نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که دولت‌ها و متخصصان انفورماتیک پزشکی می‌توانند از تجارب نقش سلامت الکترونیک در شیوع بحران بیماری کرونا برای مقابله با هر گونه بیماری همه‌گیر در آینده درس بگیرند تا مانع از هر گونه تهدید جانی ملل، رکود اقتصادی و در نهایت پاسخ سریع در مواقع فوق بحرانی گردند.
کلیدواژه سلامت الکترونیک، انفورماتیک پزشکی، شیوع، بحران، بیماری کرونا، مرور نظام‌‌مند
آدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمان, دانشکده مدیریت و اطلاعرسانی پزشکی, کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران
پست الکترونیکی parastu.amirii@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved