>
Fa   |   Ar   |   En
   سیستم تصمیم‌یار بالینی تداخلات دارو با دارو: مزایا، موانع و چالش‌های پیش رو و استراتژی‌های غلبه بر آن‌ها  
   
نویسنده نیازخانی زهرا ,امیری پرستو ,پیرنژاد حبیب الله
منبع انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي - 1398 - دوره : 6 - شماره : 4 - صفحه:333 -342
چکیده    یکی از مهمترین علل خطاهای پزشکی قابل پیشگیری، تداخل یک دارو با داروی دیگری است که بطور همزمان تجویز و مصرف می شوند. آمارهای معتبر حاکی از شیوع گسترده این دسته از خطاهای قابل پیشگیری در بخش های بستری و یا سرپایی سیستم های بهداشتی و درمانی کشورهای توسعه یافته و همینطور کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران می باشد. بروز این تداخلات میتواند پیامدهای زیانبار بسیاری مانند آسیب ارگانهای حیاتی، بستری های مکرر و طولانی شدن مدت زمان بستری در بیمارستان داشته و همینطور منجر به تحمیل هزینه ها به بیمار و سیستم بهداشت و درمان گردند. سیستمهای تصمیم یار بالینی یکی از مداخلات پزشکی می باشند که می توانند در شناسایی و مدیریت به موقع و مناسب تداخلات دارو-با-دارو کمک شایانی نموده و موجب بهبود تصمیم‌گیری‌های بالینی و ارتقاء کیفیت دارودرمانی بیماران شوند. با عنایت به گسترش استفاده از سیستم های اطلاعاتی در سیستم بهداشت و درمان ایران، آشنایی با تصمیم یارهای بالینی تداخلات دارو-با-دارو، چالش های آن و اهتمام در طراحی و گسترش استفاده روزمره از آنها می تواند کمک شایانی به کاهش خطاهای قابل پیشگیری ناشی از اینگونه تداخلات و کاهش هزینه های متعاقب آنها نماید. مقاله حاضر به مرور اجمالی ملزومات طراحی چنین سیستم هایی و موانع و چالش های پیش رو و تمهیدات لازم برای غلبه بر آنها در ایران می پردازد.
کلیدواژه سیستم های تصمیم یار بالینی، تداخل دارو با دارو، چالش، مزایا، مطالعه مروری
آدرس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, مرکز تحقیقات نفرولوژی و پیوند کلیه، دانشکده پیراپزشکی, گروه فناوری اطلاعات سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی (ره), ایران, دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, مرکز تحقیقات نفرولوژی و پیوند کلیه، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار, ایران
پست الکترونیکی pirnejad.h@umsu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved