>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل‌سازی مبتنی بر عامل برای شبیه‌سازی بافت پستان و رشد و گسترش تومور در وضعیت‌های مختلف سرطان پستان  
   
نویسنده مردانی سهیلا ,رحمان آرش ,نفیسی ناهید
منبع انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي - 1398 - دوره : 6 - شماره : 4 - صفحه:272 -287
چکیده    مقدمه: سرطان پستان سرطانی است که از رشد غیرعادی سلول های پستان ایجاد می شود. مدل سازی و شبیه سازی رشد و درمان سرطان پستان می تواند ضمن فراهم آوردن امکان انجام آزمایش ها و تحقیقات، زمان و هزینه های درمان را از طریق پیش بینی برخی موارد کاهش دهد. هدف از پژوهش ایجاد مدلی مبتنی بر عامل برای شبیه سازی نمودن بافت پستان و رشد و گسترش تومور در وضعیت‌های مختلف سرطان پستان بود. روش: در این پژوهش از روش مدل‌سازی و شبیه‌سازی مبتنی بر عامل و مطالعات کتابخانه‌ای استفاده شد. با استفاده از نرم‌افزار netlogo اقدام به طراحی و مدل‌سازی آناتومی پستان و توسعه مدل با دانش مورد نیاز شد. سپس با توجه به سن بیمار و درجه‌بندی تومور و چگونگی گسترش سلول‌های سرطانی، شبیه‌سازی رشد و تکامل وضعیت‌های مختلف سرطان پستان در زمان‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. برای اعتبار‌سنجی مدل، اطلاعات و گزارش‌های بالینی مربوط به سن، درجه، سایز و رشد و گسترش تومور تعدادی از بیماران مبتلا به سرطان پستان مورد مطالعه و مدنظر قرار گرفت و با خروجی‌های مدل مقایسه شد.نتایج: آزمایش‌های مربوط به تحلیل و اعتبار‌سنجی مدل نشان داد که مدل توسعه یافته، توانست نتایج نسبتاً قابل قبولی در خصوص رشد تومور پستان و تکثیر سلول‌های سرطانی در غدد لنفاوی در وضعیت‌های مختلف سرطان پستان به همراه داشته باشد. نتیجه گیری: مدل‌سازی مبتنی بر عامل می‌تواند به طور نسبتاً مفید و کارا در شناسایی و تحلیل رفتار سرطان پستان و پیش‌بینی رشد و تکثیر سلول‌های سرطانی مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه مدلسازی مبتنی بر عامل، سرطان پستان، شبیه‌سازی سرطان پستان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن, دانشکده فنی مهندسی, گروه مهندسی کامپیوتر, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن, دانشکده فنی مهندسی, گروه مهندسی کامپیوتر, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, دانشکده پزشکی, گروه آموزشی جراحی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved