>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی میزان رضایتمندی از برنامه مبتنی بر تلفن همراه «‌شناسایی، پیشگیری و کنترل ساس تختخواب» در بین کاربران: طراحی و ساخت نرم‌افزار سلامت همراه  
   
نویسنده علیزاده اسماعیل ,گروهی محمدامین ,آقایی افشار عباس ,حیاتی رقیه ,میر ایمان
منبع انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي - 1398 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:24 -31
چکیده    مقدمه: ساس‌های تختخواب حشرات آزار‌دهنده بهداشتی هستند، که از خون انسان تغذیه می‌کنند و باعث روان‌پریشی، بی‌خوابی، اضطراب، کم‌خونی و خار‌ش‌های پوستی در افراد می‌شوند. این مطالعه با هدف طراحی نرم‌افزار مبتنی بر تلفن همراه »شناسایی، پیشگیری و کنترل ساس تختخواب « و همچنین بررسی میزان رضایت‌مندی از این نرم‌افزار را در بین کاربران مورد بررسی قرار داد.روش: در فاز اول این مطالعه نرم‌افزار مبتنی بر تلفن همراه که شامل سه مرحله شناسایی، پیشگیری و کنترل ساس تختخواب بود، طراحی و ساخته شد، سپس بر روی تلفن همراه افراد نصب گردید. فاز دوم مطالعه به صورت توصیفی مقطعی و با استفاده از پرسشنامه الکترونیکی بر روی 100 نفر از کاربران انجام شد. در نهایت داده‌های توصیفی توسط نرم‌افزار spss نسخه 18 مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفتند.نتایج: یافته‌ها نشان داد که میزان رضایت‌مندی کاربران از این نرم‌افزار مبتنی بر تلفن همراه در بیشتر سوالات در سطح بالا (بیش از 80 درصد) بود. در نهایت با توجه به پاسخ های کاربران به سوال مربوط به تاثیر اطلاعات آموزشی این نرم‌افزار، میزان تاثیر آن در سطح بالایی (78 درصد) گزارش شد.نتیجه گیری: به دلیل سهولت دسترسی به نرم‌افزار و استفاده از آن منجر به افزایش آگاهی افراد و در نهایت صرفه‌جویی در هزینه و زمان کنترل ساس تختخواب می‌شود؛ لذا استفاده از این نرم‌افزار سلامت همراه توصیه می‌شود.
کلیدواژه سلامت همراه، ساس تختخواب، آفت بهداشتی، نرم‌افزار
آدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمان, دانشکده بهداشت, گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری‌ها, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, دانشکده بهداشت, گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری‌ها, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, دانشکده پزشکی, مرکز تحقیقات لیشمانیوز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت محیط, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved