>
Fa   |   Ar   |   En
   اندازه‌گیری غلظت قند‌خون با استفاده از روش طیف‌سنجی مادون قرمز نزدیک: یافته‌های اولیه  
   
نویسنده جاوید بهاره ,فتوحی قزوینی فرانک ,ذاکری فهیمه سادات
منبع انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي - 1397 - دوره : 5 - شماره : 4 - صفحه:469 -480
چکیده    مقدمه: بیماری دیابت از جمله بیماری‌هایی است که در جوامع امروزی رشد بسیار زیادی داشته است. افراد مبتلا به دیابت بایستی به صورت مستمر قند‌خون خود را اندازه‌گیری نمایند. در روش‌های متداول اندازه‌گیری قند‌خون، اندازه‌گیری مستمر قند خون دردناک و سخت می‌باشد. از طرفی برای دسترسی هر چه بیشتر بیماران به پزشک و برخورداری از خدمات پزشکی از راه دور، تلفن همراه می‌تواند ابزاری مفید در این زمینه باشد. هدف این پژوهش ارائه یک سیستم مراقبت پزشکی برای نظارت سیار بر بیماری دیابت می‌باشد.روش: این مطالعه یک مطالعه کاربردی است و سیستم ارائه شده شامل یک حسگر غیرتهاجمی برای اندازه‌گیری قند‌خون با استفاده از روش طیف‌سنجی مادون قرمز نزدیک و یک برنامه کاربردی اندروید است. برای ارزیابی سیستم آزمایش‌هایی بر روی محلول گلوکز و بر روی بدن انجام شد. در این آزمایش‌ها هم حالت عبور و هم حالت بازتاب بررسی شدند.نتایج: نتایج نشان داد با افزایش غلظت گلوکز در حالت عبور ولتاژ خروجی سنسور افزایش و در حالت بازتاب کاهش می‌یابد. در آزمایش‌های روی بدن و میانگین درصد خطا در حالت عبور 34/14 و در حالت بازتاب 35/9 به دست آمد. همچنین در این مطالعه بررسی‌ها نشان دادند در صورت استفاده ترکیبی از حالات اندازه‌گیری عبور و بازتاب نتایج بهتری به دست می‌آید. در این حالت میانگین درصد خطا 8/27 و خطای جذر میانگین مربعات، 18/52میلی‌گرم بر دسی‌لیتر به دست آمد.نتیجه‌گیری: در نهایت می‌توان گفت روش طیف‌سنجی مادون قرمز نزدیک می‌تواند در آینده به عنوان جایگزینی برای روش‌های تهاجمی اندازه‌گیری قند خون مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین با استفاده از تلفن همراه می‌توان خدمات پزشکی از راه دور را به بیماران دیابتی ارائه نمود.
کلیدواژه پزشکی از راه دور، گلوکز خون، طیف‌سنجی مادون قرمز نزدیک، برنامه کاربردی اندروید، دیابت
آدرس دانشگاه قم, گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات, ایران, دانشگاه قم, گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات, ایران, دانشگاه قم, گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved