>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی روش‎های مختلف برآورد تبخیر و تعرق، ارائه مدل‎های بهینه براساس رگرسیون خطی چند متغیره در اقلیم‎های نیمه مرطوب معتدل سرد  
   
نویسنده کریمی پور احمدرضا ,بنی طالبی گل نوش
منبع علوم و مهندسي آب و فاضلاب - 1399 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:21 -38
چکیده    تبخیر و تعرق نقش مهمی در مدیریت منابع آب ایفا می‎کند. در این مطالعه 9 روش برپایه درجه حرارت، 10 روش برپایه تشعشع و 6 روش برپایه انتقال جرم در سه مقیاس زمانی (ماهانه، فصلی و سالانه) در مقایسه با روش fao56-pm مورد ارزیابی قرار گرفتند و بهترین روش از هر گروه برای اقلیم نیمه مرطوب معتدل سرد ایران انتخاب شدند. در میان روش‎های برپایه درجه حرارت، دو روش hargreaves-m4 و trajkovic در مقیاس‎های زمانی سالانه و فصلی (بهار، تابستان و پاییز)، در بین روش‎های برپایه تشعشع، روش‎های taylorpriestley و irmak 1 در فصل زمستان و در مقیاس زمانی ماهانه روش‎های meyer، rohwer، hargreaves-m4، trajkovic، irmak 1 و taylorpriestley دارای بهترین عملکرد در مقایسه با fao56-pm بودند. از این روش‎ها می‎توان به‎عنوان بهترین تخمین‎گر et0 در نواحی با اقلیم نیمه مرطوب معتدل سرد نام برد. در این مطالعه دو معادله با بهترین عملکرد با نام‎های hargreaves m4 و trajkovic به‎صورت خطی و توانی بهینه و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که معادلات توانی عملکرد بهتری نسبت به معادلات خطی دارند. در نهایت این دو معادله براساس رگرسیون خطی چند متغیره برای سادگی در تخمین et0 ارائه شدند. نتایج مربوط به این دو معادله نشان داد که استفاده از پارامتر دما به‎عنوان پارامتر ورودی منجر به دقت بالاتر در برآورد et0 در مقایسه با روش‎های hargreavesm4 و trajkovic می‎شود.
کلیدواژه تبخیر و تعرق مرجع، Fao56-Pm، رگرسیون خطی چند متغیره، بهینه‎سازی
آدرس دانشگاه پیام نور واحد شهرکرد, گروه عمران, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved