>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی قابلیت کاهش سختی، کلسیم، آهن، سیلیس و کلرور از آب مورد استفاده در کارخانه آلومینای جاجرم با استفاده از دو نوع نانو آلومینا  
   
نویسنده گرمه عماد ,قمری میثاق ,گوکلانی عوض وردی
منبع علوم و مهندسي آب و فاضلاب - 1399 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:14 -20
چکیده    با توجه به اثرات نامطلوب برخی اجزای فلزی و غیر فلزی بر خواص آب، این مقاله جذب اجزای کلسیم، آهن، سیلیس، کلرور و سختی از آب مورد استفاده در کارخانه آلومینای جاجرم را با استفاده از دو نوع نانو پودر آلومینا شرح می‎دهد. هر دو نوع نانو آلومینا خواص مشابهی دارند با این تفاوت که از دو روش متفاوت ساخته شده‎اند. پارامتر زمان به‎عنوان متغیر اصلی در فرآیند جذب انتخاب شد. برای این کار ابتدا مقدار مشخصی از نانو ذرات آلومینا در مقدار مشخصی از آب مصرفی کارخانه آلومینا  قرارگرفته و سپس برای همگن‎سازی کامل، نمونه در مدت زمان‎های60، 120، 180، 240، 360 و 480 دقیقه روی هم‎زن مغناطیسی قرارگرفت. دمای محلول‎ها ثابت و برابر با 25 درجه سانتی‎گراد و ph محلول‎ها نیز در تمام نمونه‎ها ثابت و برابر 7.6 بود. نتایج نشان داد که میانگین درصد جذب سیلیس، آهن، کلسیم، سختی و کلروراید توسط آلومینای a1 و a2 به‎ترتیب 89.73-35، 100-100، 29.73-32.43، 11.22-16.45 و 10.37-6-67 است. با افزایش زمان تماس، میزان جذب افزایش می‌یابد. هم‎چنین نتایج حاصل از انجام آزمایش‎ها مشخص کرد که می‎توان از نانو پودر آلومینا به‎عنوان یک روش موثر برای جذب گونه‎های اشاره شده و کاهش سختی از محلول‎های آبی استفاده کرد.
کلیدواژه جذب سطحی، سختی، کلرور، آهن، سیلیس
آدرس مجتمع آموزش عالی اسفراین, دانشکده فنی و مهندسی, آزمایشگاه فناوری نانو, ایران, مجتمع آموزش عالی اسفراین, دانشکده فنی و مهندسی, آزمایشگاه فناوری نانو, ایران, شرکت آلومینای جاجرم, واحد آزمایشگاه, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved