>
Fa   |   Ar   |   En
   آنتی بیوتیک‎ها و مقاومت آنتی‎بیوتیکی در منابع آب و فاضلاب  
   
نویسنده عالی رحیم ,فولادی فرد رضا ,یگانه جابر ,هاشم زاده بایرام ,فنائی فرزاد
منبع علوم و مهندسي آب و فاضلاب - 1398 - دوره : 4 - شماره : 4 - صفحه:5 -15
چکیده    آنتی‎بیوتیک ها مبتنی بر اهداف درمانی انسانی، حیوانی و بهبود رشد درکشاورزی، تولید و  به‎صورت وسیع مورد استفاده قرار می گیرند. علی‎رغم تاثیرات مثبت، مقاومت آنتی بیوتیکی به یکی از چالش‎های مهم قرن حاضر تبدیل شده است. مقاومت آنتی‎بیوتیکی کلیه بخش‎های محیط زیست را درگیر می‎کند و با فشار بر روی گروه های میکروبی منجر به انتشار مقاومت آنتی‎بیوتیکی و در نهایت تغییر اکولوژیکی در منابع زیست محیطی می‎شود. مقاومت آنتی‎بیوتیکی می‎تواند از باکتری‎های پاتوژن به باکتری‎های غیر پاتوژن و باکتری‎های بومی منتقل شود. این عوامل به‎ویژه از طریق فاضلاب خام و پساب خروجی از تصفیه‎خانه‎های فاضلاب وارد محیط شده و منابع آب و خاک را آلوده می کنند. تصفیه‎خانه های آب به‎صورت کامل توان حذف باکتری ها و ژن های کد کننده مقاومت آن‏ها را ندارند، درنتیجه این عوامل وارد شبکه توزیع آب می‎شوند و مستقیما مصرف کننده نهائی آب را در معرض خطر قرار می‎دهند. این نوشتار مقاومت آنتی‎بیوتیکی در منابع محیطی و عوامل موثر بر انتشار آن‎را مورد ارزیابی قرار می دهد و بر نقش سازمان‎ها و مسئولین در آسیب‎شناسی این عوامل آلاینده در منابع محیطی، ارتباط آن‎ها با محیط‎های درمانی و کاربرد روش‎های کنترلی تاکید می‎کند.
کلیدواژه آنتی‌بیوتیک، مقاومت آنتی‌بیوتیکی، منابع آب، فاضلاب، لجن
آدرس دانشگاه علوم پزشکی قم, دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی, گروه مهندسی بهداشت محیط, ایران, دانشگاه علوم پزشکی قم, دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی, گروه مهندسی بهداشت محیط, ایران, دانشگاه علوم پزشکی خوی, گروه مهندسی بهداشت محیط, ایران, دانشگاه علوم پزشکی خوی, گروه مهندسی بهداشت محیط, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved