>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی فرآیند تلفیقی اکسیداسیون فنتون و جذب در حذف فنل از آب  
   
نویسنده محمدرضائی احسان ,رضایی کلانتری روشنک ,لطفی محمدرضا
منبع علوم و مهندسي آب و فاضلاب - 1397 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:4 -12
چکیده    فنل یکی از هیدروکربن‌های آروماتیک با‍ سمیت بالا و اثرات سوء بر سلامتی موجودات زنده است که در پساب صنایعی مانند ساخت مواد شیمیایی، پالایشگاه‌های نفت، پتروشیمی‌و ... وجود دارد. هدف اصلی این مطالعه بررسی فرآیند تلفیقی اکسیداسیون فنتون و جذب در حذف فنل از آب می‌باشد. این تحقیق یک مطالعه تجربی بوده که در مقیاس آزمایشگاهی و از طریق آزمایش جذب و اکسیداسیون فنتون انجام شده است. در این تحقیق با تغییر متغیرهایی همچون: غلظت fe2+ ،h2o2، ph، جاذب کربن فعال و زمان، تاثیر آن‏ها بر میزان حذف آلاینده فنل از آب سنجیده و در نهایت شرایط بهینه حذف فنل از طریق آزمایش تلفیقی جذب و اکسیداسیون فنتون معرفی می‏شود. براساس یافته‌های این پژوهش،فنل با غلظت اولیه 50،150 و250 میلی‌گرم بر لیتر در مواجهه با آزمایش تلفیقی جذب و فنتون در شرایط 3=ph، mg/l10=fe2+، mg/l150= h2o2، g/l 5/2=کربن فعال و min 15= زمان، به‏ترتیب به‏میزان 95، 94 و 96 درصد حذف شد. در نتیجه‌ فرآیند تلفیقی جذب و اکسیداسیون فنتون می‌تواند به‏عنوان یک راهکار مناسب برای کاهش آلاینده فنل از آب مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه فنل، جذب، کربن فعال، اکسیداسیون، فنتون
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, دانشکده مهندسی بهداشت محیط, ایران, دانشکده محیط زیست, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved