>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت محلی خدمات آب و فاضلاب، انتظارها و رویکردها  
   
نویسنده قنادی مجید
منبع علوم و مهندسي آب و فاضلاب - 1397 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:58 -69
چکیده    با گذشت قریب به سه دهه از عمر شرکت‌های آب و فاضلاب، هدف نخستین پایداری و استمرار در تامین آب شرب و خدمات فراگیر فاضلاب، به نسبت محقق و شاخص‌های کشور در مجامع جهانی، در حوزه‌ خدمات آب و فاضلاب ارتقاء یافته است. این دستاورد، در حالی انتظارها از مدیران شرکت‌های آب و فاضلاب را فزونی بخشیده که دشواری‌هایی هم چون استمرار خشکسالی، تنگناهای مالی و مانند آن، فراروی آنان است. در چنین شرایطی، تداوم عرضه‌ خدمات شرکت‌های آب و فاضلاب با ویژگی‌های کمیت، کیفیت و قیمت مناسب، استمرار، پوشش و رضایت‌مندی مشترکان، افزون بر تجهیزات به‌هنگام، نیازمند مدیران و کارکنانی است که با برخورداری از ویژگی‌های ممتاز فردی، نمادی از توانمندی و اقتدار سازمان را جلوه‌گر باشند و با اشراف بر مفاهیم جدید در مدیریت آب، توجه به ماهیت اجتماعی خدمات آب و فاضلاب، امنیت آبی و سرفصل‌های شش‌گانه‌ی آن و مفهوم آب واحد (one water)، متغیرهای بیرونی اثرگذار بر خدمات آب و فاضلاب را کنترل و تهدیدهای آن را به فرصتی برای مدیریت بهتر در انجام وظایف خود بدل سازند. در این مسیر، توجه به فراگرد آمار و اطلاعات و چگونگی پردازش و کاربری آن، بهره‌وری نیروی انسانی و کارآفرینی، می‌تواند تسهیل‌گر برآوردن انتظارها از مدیران صف باشد. در این مقاله ضمن بیان ویژگی‌های لازم برای موفقیت در مدیریت خدمات آب و فاضلاب، نیازمندی‌ها و رویکردهایی را که مدیران آب و فاضلاب باید دنبال کنند، در قالب هشت سرفصل به تفضیل بیان شده است.
کلیدواژه آب و فاضلاب، مدیریت محلی، انتظارها
آدرس شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور, ایران
پست الکترونیکی ghannadi48@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved