>
Fa   |   Ar   |   En
   آسیب شناسی اجرا و توسعه طرح های فاضلاب در ایران  
   
نویسنده قانع علی‌اصغر ,قنادی مجید
منبع علوم و مهندسي آب و فاضلاب - 1396 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:46 -51
چکیده    مروری بر تجربه‌های برآمده از بیست و چند سال اجرای طرح‌های فاضلاب در کشور نشان می‌دهد که به رغم تلاش‌های فراوان انجام شده و نیل به شاخص 46/81 درصد جمعیت شهری بهره‌مند از خدمات مدرن فاضلاب، لازم است با آسیب‌شناسی طرح‌های اجرا شده، زمینه برای حصول راهکارهای متناسب با شرایط کشور و مآلاً تسریع در پوشش فراگیر خدمات مدرن فاضلاب فراهم آید. عدم توجه به توجیه فنی و اقتصادی در مطالعات طرح‌ها، شمار قابل توجه طرح‌های نیمه تمام و ظرفیت‌های بلا استفاده ایجاد شده، از جمله آسیب‌های عمومی طرح‌های فاضلاب در کشور است که بر آن کیفیت نامطلوب پساب و کارآمدی پایین فرآیندهای تصفیه در برخی طرح‌های اجرا شده را باید بر آن افزود. توجه به موضوع بازار اقتصادی و تعرفه‌های پساب، شفافیت‌ در سیاست‌های بازیابی و کاربری پساب، ایجاد الگوهای متناسب با وضعیت اقلیمی و توان اجرایی و راهبری، آسیب‌شناسی نگهداری و به روزآوری تاسیسات و نیروی انسانی راهبر آن، به همراه زمینه‌سازی برای همراه ساختن بخش خصوصی در اجرا و راهبری طرح‌ها، از جمله موضوع‌های پیش روی این بخش است.
کلیدواژه طرح‌های فاضلاب،آسیب‌شناسی،توسعه
آدرس شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور, ایران, شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور, ایران
پست الکترونیکی ghannadi48@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved