>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی فنی و اقتصادی روش‌های نمک‌زدایی از آب دریا با در نظر گرفتن ویژگیهای بومی در نقاط مختلف دنیا  
   
نویسنده رشیدی حمیدرضا ,صراف زاده محمدحسین ,اصغرنژاد هاشم
منبع علوم و مهندسي آب و فاضلاب - 1396 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:28 -37
چکیده    با افزایش میانگین دمای کره زمین و به وجود آمدن تغییر اقلیم و همچنین مصرف بی‌رویه آب‌های زیرزمینی، جوامع امروزی با خطری بسیار اساسی و مهم به نام کمبود آب مواجه شده‌اند. رشد جمعیت، نیاز به امنیت غذایی، تغییرات اقلیمی و نیازهای کشاورزی جوامع بین‌المللی را مجبور به جستجو برای منابع جایگزین آب کرده است. منابع آب نامتعارف، جایگزین‌هایی هستند که برای منابع آب شیرین موجود در کره زمین، معرفی‌شده‌اند. یکی از مهم‌ترین منابع آب نامتعارف، آب‌های شور و لب‌شور به شمار می‌آیند. با توجه به وجود منابع عظیم آب شور در کره زمین، نمک‌زدایی آب روشی کارآمد برای غلبه بر بحران کم‌آبی به‌حساب می‌آید. فرایندهای نمک‌زدایی به دو دسته کلی فرایندهای گرمایی و فرایندهای غشایی تقسیم می‌شود. در این مقاله ابتدا به بررسی روش‌های مهم و پرکاربرد در سطح جهان پرداخته و سپس اثرات فرایند نمک‌زدایی از منظر اقتصاد و انرژی در روش‌های مختلف و متداول این فرایند موردبررسی قرار می‌گیرد. درنهایت نمونه واحدهای نمک‌زدایی در نقاط جغرافیایی مختلف جهان از این حیث بررسی می شود.
کلیدواژه منابع آب نامتعارف، نمک زدایی، فرایند شیرین سازی، فرایندهای غشایی
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده مهندسی شیمی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مهندسی شیمی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مهندسی شیمی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved