>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل هندسی فرکتالی زلزله ملارد (29 آذر 96)  
   
نویسنده مهرنیا رضا
منبع مديريت مخاطرات محيطي - 1396 - دوره : 4 - شماره : 4 - صفحه:331 -345
چکیده    در 20 دسامبر 2017 میلادی (29 آذر 1396 خورشیدی)، زلزله متوسطی در عمق 15 کیلومتری زمین و با بزرگای 5.1، شرق استان البرز در حوالی شهرهای ملارد مشکین‌دشت را تکان داد که موجب مصدومیت تعدادی از ساکنان محلی و تشویش خاطر استان‌های مجاور شد. در این تحقیق با بهره‌گیری از کاتالوگ پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی ایران، رویدادهای لرزه‌ای ملارد تهران در بازه زمانی 2017 – 1964میلادی استخراج و به روش هندسی فرکتالی تحلیل شده است، راهکار ارائه‌شده در این تحقیق، مبتنی بر مطالعه توزیع مکانی چشمه‌های سطحی براساس تغییرات نسبت‌های طلایی بوده و هدف اصلی آن، ارزیابی مکانی این رویداد در ارتباط با لرزه‌خیزی غرب تهران است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که توزیع مکانی زمین‌لرزه‌های شرق استان البرز از اشکال مارپیچی تبعیت می‌کند و تعدادی از رویدادها دارای رابطه هندسی معنادار با رومرکز اصلی ملارد هستند. همچنین با استفاده از روش شبکه‌بندی ایزومتریک، سناریوی القای لرزه‌ای این سامانه بر روی گسل شمال تهران با تاکید بر مکان هندسی پس‌لرزه‌ها بررسی شد. در مجموع زلزله ملارد برد مکانی معناداری بر روی گسل شمال تهران نداشت، ولی احتمال توزیع آن به‌سمت غرب وجود دارد (رخداد پس‌لرزه‌ها برای تکمیل چرخه هندسی آن اجتناب‌ناپذیر است).
کلیدواژه تحلیل هندسی، فرکتال، مارپیچ زلزله، ملارد
آدرس دانشگاه پیام نور, گروه زمین‌شناسی, ایران
پست الکترونیکی r_mehrniya@pnu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved