>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی نتایج الگوریتم M8 از راه تلفیق مکانی هشدارها (مطالعۀ موردی: زلزلۀ سرپل ذهاب)  
   
نویسنده رمضانی علی ,علی عباسپور رحیم ,مجرب مسعود
منبع مديريت مخاطرات محيطي - 1396 - دوره : 4 - شماره : 4 - صفحه:319 -329
چکیده    به‌طور متوسط هر چند سال یک‌بار، یک زلزلۀ بزرگ و مخرب در فلات ایران اتفاق می‌افتد که به‌طور معمول، خسارات زیادی به‌جای می‌گذارد. زلزله‌های وان ترکیه، سراوان و سرپل ذهابکرمانشاه، سه زلزلۀ اخیر این منطقه از سال 2011 تا 2017 بوده‌اند. توجه به رفتار پیش‌نشانگری لرزه‌ای با استفاده از الگوریتم‌های پیش‌بینی می‌تواند در کاهش خسارات چنین زلزله‌هایی موثر واقع شود. در این مقاله، الگوریتم میان‌مدت پیش‌بینی m8 برای بررسی بازنگرانۀ زلزلۀ سرپل ذهاب به‌کار گرفته شده است. در اینجا هدف ارزیابی و تکمیل کارنامۀ الگوریتم m8 در پیش‌بینی زلزله‌های بزرگ فلات ایران و دستیابی به الگوی لرزه‌خیزی قبل از زلزلۀ سرپل ذهاب است. علاوه‌بر این، ارائۀ راهکاری برای دستیابی به محدوده‌های هشدار غیروابسته به مقادیر ورودی الگوریتم، دیگر هدف مهم این پژوهش است. در اینجا برای دستیابی به این هدف هشدارهای حاصل از مقادیر متفاوت ورودی‌های الگوریتم m8 به دو روش تلفیق شدند که هر دو روش در پیش‌بینی زلزلۀ هدف موفق عمل کردند. نتایج نشان داد که زلزلۀ سرپل ذهاب با استفاده از الگوریتم m8 به‌صورت بازنگرانه پیش‌بینی‌پذیر بوده است. همچنین از خروجی‌ها مشخص است که رویکرد تلفیق هشدارهای حاصل از اجراهای مختلف m8 مساحت هشدار را کاهش می‌دهد و محدودۀ هشدار را در برابر تغییر مقادیر پارامترهای ورودی ثابت می‌کند. در نهایت با بررسی مقادیر توابع الگوریتم m8 مشخص شد که به حداکثر رسیدن تعداد پس‌لرزه‌ها پیش‌نشانگر اصلی این زلزلۀ بزرگ بوده است.
کلیدواژه الگوریتم M8، پیش‌بینی زلزله، پیش‌نشانگر لرزه‌ای، پس‌لرزه، زلزلۀ سرپل ذهاب
آدرس دانشگاه تهران, دانشکدۀ مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکدۀ مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی, ایران, بنیان‌زمین, گروه دانش‌بنیان مشاور, ایران
پست الکترونیکی mmojarab@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved