>
Fa   |   Ar   |   En
   انتخاب تامین‌کنندگان در زنجیرۀ تامین سبز پروژه‌های صنعت نفت و گاز با ترکیب روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیارۀ فازی  
   
نویسنده حاجی یخچالی سیامک ,پرچمی جلال مجید ,اسدی محمدکاظم
منبع مديريت مخاطرات محيطي - 1396 - دوره : 4 - شماره : 3 - صفحه:231 -246
چکیده    با توجه به افزایش روزافزون مخاطرات محیطی ناشی از فعالیت‌های صنعتی، توجه بیش از پیش به جوانب این موضوع و تلاش برای فعالیت‌های پایدار سبب افزایش اهمیت مسائل زیست‌محیطی شده است. هدف این تحقیق یافتن معیارهای موثر در انتخاب تامین‌کنندگان کالاهای پروژه‌های نفت و گاز با مدنظر قرار دادن اهمیتی است که این تامین‌کنندگان برای خطرهای محیطی حاصل از عملکرد محصولاتشان قائل‌اند. با مطالعۀ عملکردهای گذشته و بازنگری آموخته‌های پروژه‌های اجراشده و نظرخواهی از خبرگان و صاحبان تجارب اجرایی، نکات اساسی در زنجیرۀ تامین کالا که با عملکردهای محیطی ارتباط مستقیم داشتند، شناسایی شده و معیارها مشخص شد و با ترکیب دو روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (ahp) و روش ترجیح براساس مشابهت به راه حل ایده‌آل (topsis) فازی و انجام مقایسه‌های زوجی برای تعیین اوزان هر کدام از معیارها و مقایسۀ هر کدام از تامین‌کنندگان با توجه به معیارهای شناسایی‌شده، در نهایت معیارهای اصلی و اثرگذار برای لحاظ در انتخاب یک تامین‌کننده سبز شناسایی شد. نتایج این تحقیق قابل کاربرد در مدل‌های مورد استفادۀ کمیته‌های تصمیم‌گیرنده در انتخاب پیمانکاران و تامین‌کنندگان کالاهای نفت و گاز است که تاثیر بسیار مهمی در سبز کردن زنجیرۀ تامین کالا می‌توانند داشته باشند.
کلیدواژه روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیارۀ فازی، زنجیرۀ تامین‌کنندگان سبز، محیط زیست، مخاطرات محیطی، نفت و گاز و پتروشیمی
آدرس دانشگاه تهران, دانشکدۀ صنایع, ایران, دانشگاه تهران, دانشکدۀ معماری, ایران, دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی mkasadi@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved