>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش ناشر در نشر مجلات علمی با رویکرد کاهش آسیب و ارتقای کیفیت (مقایسة کیفی سه ناشر دانشگاهی: شیکاگو، آکسفورد و تهران)  
   
نویسنده جلال‌زاده زهرا
منبع مديريت مخاطرات محيطي - 1395 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:61 -73
چکیده    در فرایند نشر علم، مولف ابتدا با نشر مقاله در مجله‌ای معتبر و مربوط، به‌دنبال گشودن راه‌های بیشتر و بهتر برای خود و دیگر پژوهشگران است. همان ضرورت‌هایی که مولف را به سپردن مقالة خود به مجله وامی‌دارد، مجلات را نیز برای ارتقای خود و عرضة هر چه بهتر مقالات در جهان علم به‌ سپردن مجله به ناشر مناسب‌ سوق می‌دهد. در این مقالة مروری، ضمن جمع‌آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای، به توصیف ویژگی‌ها و روند کار سه ناشر دانشگاهیِ شیکاگو، آکسفورد و تهران، و معرفی امکاناتی پرداخته‌ایم که ناشر می‌تواند با هدف ارتقای هر چه بیشتر، به مجلات عرضه دارد. دانشگاه تهران با توجه به جایگاه علمی‌ خود به‌عنوان دانشگاه مادر در کشور و نیز در میان دیگر دانشگاه‌های جهان، می‌تواند با تغییر رویکرد خود، انتشارات دانشگاه تهران را به جایگاه شایستة خود در سطوح بین‌المللی برساند.
کلیدواژه ارتقای جایگاه مجلات علمی ,ناشر مجلات علمی ,نشر الکترونیکی ,نشر علم
آدرس دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved