>
Fa   |   Ar   |   En
   تاملی بر جاینام‌شناسی منطقه تات‌زبان شاهرود خلخال  
   
نویسنده سبزعلیپور جهاندوست
منبع زبان فارسي و گويش هاي ايراني - 1396 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:163 -184
چکیده    جاینام شناسی یا بررسی نام های جغرافیایی، از زیرشاخه های زبان شناسی است که اصول و قواعد خاصی دارد. این علم در ایران در دهه های اخیر رواج یافته، اما هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده است. جاینام ها در گـویش های ایرانی کمتر از زبان فارسی بررسی شده است. تاتی عنوانی کلی از گویش‌های ایرانی است که در نواحی مختلف ایران و خارج از ایران رواج دارد و به دو دسته شمالی و جنوبی تقسیم می‌شود. بررسی جاینام های تاتی به شناخت بیشتر این گویش‌ها کمک می‌کند. هدف این مقاله ضمن طرح مسائل کلی در جاینام شناسی ایرانی، انواع جاینام‌های منطقه تات‌زبان شاهرود خلخال، با تمرکز بیشتر بر روستای «درو» dərav مطالعه شده و ویژگی‌های زبانی آنها بررسی شده‌است.
کلیدواژه زبان تاتی، توپونیمی، جاینام‌شناسی، گونۀ دروی، شاهرود خلخال
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی, ایران
پست الکترونیکی sabzalipor@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved