>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی گفتمان‌نما‌های تاکیدی در زبان فارسی با تکیه بر سه فیلم تلوزیونی  
   
نویسنده آرام یوسف ,مشکین فام مهرداد
منبع زبان فارسي و گويش هاي ايراني - 1396 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:41 -63
چکیده    گفتمان نما ها از عناصر مهم نظام زبان، به ویژه زبان محاوره و غیررسمی اند. امروزه، مطالعۀ گفتمان‌نما ها از مباحث مهم و جدید در زبان شناسی است. از این رو، کلام بدون این عناصر صراحت کافی ندارد و ناقص و نامفهوم می نماید. این واحد های زبانی، نقش های متفاوتی در نظام زبان ایفا می کنند که نقش تاکیدی یکی از آنهاست. با استفاده از گفتمان نما ها، گوینده بر بخش خاصی از گفتمان و گاه بر کل آن تاکید می کند. البته، تاکید مساله پیچیده ای در نظام زبان است که از ابزار‌های متفاوتی در بیان آن استفاده می شود. گفتمان نما ها یکی از این ابزار ها هستند. در پژوهش حاضر، بر بنیاد رویکرد نقش گرایی و در حوزۀ کاربرد شناسی، طبق الگوی دولایه ای برینتون، به بررسی کیفی و کمّی گفتمان نما هایی که ایفاکنندۀ نقش تاکیدی هستند پرداخته ایم. به همین منظور، پیکره ای گفتاری متشکل از سه فیلم تلوزیونی؛ «پنج تا پنج»، «یه بلیط شانس» و «عموجان هیتلر» برگزیده شده است.
کلیدواژه گفتمان‌نما، تاکید، کاربرد‌شناسی، نقش‌گرایی، فارسی
آدرس دانشگاه بوعلی سینا, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved