>
Fa   |   Ar   |   En
   زنانگیِ نوشتار: دیباچه‌ای بر روش‌شناسی نسبت زبان و جنسیت  
   
نویسنده برکت بهزاد
منبع زبان فارسي و گويش هاي ايراني - 1396 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:23 -39
چکیده    «زنانگیِ نوشتار» برساخته ای است که این قلم در گفت وگو با مفهوم «نوشتارِ زنانه» الن سیزو، منتقد فرانسوی پیشنهاد کرده است. این اصطلاح برخلاف نوشتارِ زنانه، از یک شیوۀ قوام یافتۀ نوشتار سخن نمی گوید، بلکه زمینه ها و کلیت نوعی شیوۀ نگارش را پیشنهاد می کند که می کوشد خود را به استناد هویت زنانه تعریف کند. براساس اصطلاح «نوشتارِ زنانه» به عنوانِ امرِ مفروضِ نوعی شیوۀ نگارشِ خاصِ زنان، مقالات متعددی نوشته شده و در نشریات معتبر فارسی زبان چاپ شده است. مقالۀ حاضر، ضمن ردِّ چنین پیش فرضی، می کوشد نشان دهد که نگاهی دیگر به نسبت زبان و جنسیت، هرگونه الگوی پیشینی را که کاربرد شماری از صورت های آوایی و واژگانی را نمودِ زبانِ زنانه تلقی می کند، با دیده تردید می نگرد، ضمن آنکه توضیح می دهد که آنچه اصطلاحاً «نوشتار زنانه» نام گرفته، نوعی گزینش زبانی بافت محور است که مستند به پیشینه ای نگارشی و مقتضیات اجتماعی فرهنگی است و به این اعتبار تعیّن مجموعه ای از مختصات کلان ساختاری و ژرف ساختی به حساب می آید.
کلیدواژه زنانگیِ نوشتار، نوشتارِ زنانه، زبان و جنسیت، روش‌شناسی
آدرس دانشگاه گیلان, ایران
پست الکترونیکی behzadbarekat@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved