>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش‌فرض‌ها و مبانی فهم و نقد روایات از دیدگاه امام خمینی (ره)  
   
نویسنده میرجلیلی علی محمد ,رضایی هفتادر حسن ,ملکی یاسر
منبع مطالعات فهم حديث - 1396 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:55 -79
چکیده    امام خمینی از عالمان تاثیرگذار بر جریان های اسلامی در قرن اخیر به شمار می آید. وی علاوه بر رهبری انقلاب و بنیان گذاری جمهوری اسلامی ایران، در علوم مختلف اسلامی مانند تفسیر، فقه، فلسفه، اخلاق، عرفان و حدیث، متخصص بوده است. هرچند شخصیت سیاسی و فقهی امام، بر جنبه‌های دیگر شخصیتی او تا حدودی تاثیر گذاشته، بی شک حدیث و فقه الحدیث، یکی از تخصص‌های او به شمار می آید که آن را در آثار خود و به ‌ویژه کتب فقهی و شروح خود بر برخی از روایات نشان‌ داده ‌است. این مقاله، به روش توصیفی‌‌ـ تحلیلی، پیش‌فرض‌ها و مبانی امام را در فهم و نقد حدیث استخراج می کند. نتایج این مقاله نشان می‌دهد که پیش‌فرض فهم و نقد حدیث از دیدگاه امام عبارت است از: اهمیت و نورانیت روایات و مرجعیت عقل در فهم آنها. مبانی نقد حدیث از دیدگاه امام عبارت است از: لزوم اطمینان از صدور روایت از معصوم (ع) و ترجیح متن بر سند. برخی از مبانی فهم حدیث از نظر امام عبارتند از: توجه به مناصب مختلف معصومان (ع)، رفع اضطراب از حدیث، تشکیل خانواده حدیث، توجه به جامعیت روایات، رفع تعارض از روایات متعارض، توجه به سبب، زمان و مکان صدور حدیث. گفتنی است که امام، ابتکاراتی نیز در فقه الحدیث داشته است؛ مانند حمل حدیث «لا ضرر» بر نهی حکومتی که در سخنان عالمان پیشین سابقه ندارد.
کلیدواژه امام خمینی، فهم حدیث، نقد حدیث، متن و سند حدیث
آدرس دانشگاه میبد, گروه علوم قرآن و حدیث, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه میبد, ایران
پست الکترونیکی yaser.maleki.ac@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved