>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رسم چله‌نشینی از رهگذر ارزیابی اخبار و اقوال  
   
نویسنده آقایی کامران ,نصیری وطن جواد
منبع مطالعات فهم حديث - 1396 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:35 -53
چکیده    در میان فرقه ی صوفیه، رسمی به نام چله نشینی وجود دارد که از یکسری اعمال خاص شکل گرفته است. این اعمال در مدت چهل روز برای پاک شدن از آلودگی های باطنی و طهارت روحی صورت می پذیرد. این فرقه، اعمال خود را برگرفته از دین می دانند و برای اثبات آنها به حدیث «مَن اَخلَصَ لِلّهِ اَربَعینَ ...»، اعمال و عملکرد پیامبرانی چون حضرت موسی (ع) در میقات چهل روزه‌ی خود و حضرت محمد (ص) در خلوت گزینی هایی که در غار حرا داشته است، تمسک جسته اند. در پژوهش حاضر به این نتیجه رسیدیم که مستندات حدیثی آنها سند صحیحی نداشته است و از متن آنها موافقت با این رسم اثبات نمی گردد و گوشه نشینی صحیح که دین با آن موافق است و آن را تجویز کرده ، نه تنها انسان را از جامعه دور نمی کند، بلکه فرد را در متن جامعه قرار می دهد و با تقویت ایمان، او را به پاکی دعوت می کند.
کلیدواژه چله‌نشینی، حدیث اخلاص، خلوت‌گزینی پیامبر (ص)، میقات حضرت موسی (ع)
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران. آموزش و پرورش, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده الهیات, ایران
پست الکترونیکی javadnasirivatan@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved