>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی مدل سیاستگذاری فرهنگی رسانه ملی  
   
نویسنده مظفر حسین ,رضائیان مهدی ,حاجی پروانه عباسعلی ,الهام‌بخش مجید‌
منبع مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي - 1398 - دوره : 3 - شماره : 12 - صفحه:75 -108
چکیده    رسانه‌ی رادیو و تلویزیون که تلفیقی از تکنولوژی و فرهنگ است، وقتی در فرآیند تصمیم‌سازی و سیاستگذاری قرار می‌گیرد، دچار دوگانگی می‌شود. جنبه فرهنگی رسانه آکنده از امور مجازی و دلالت‌‌های لفظی است و در فرایند سیاستگذاری، تحت تاثیر ساختار‌های سازمانی قرار می‌گیرد. در نقطه مقابل، بخش تکنیکال رسانه در عصر انفجار اطلاعات بر فرهنگ سیطره یافته و سیاستگذاری فرهنگی را به سمت ساختار فناورانه متمایل ساخته است. در این شرایط برخی متفکران رسانه درخصوص قربانی شدن هنر در پای فناوری هشدار می‌دهند و از خدشه‌دار شدن رابطه انسان با هستی و جهان واقعی در دوره قدرت نمایی رسانه‌‌های مجازی ابراز نگرانی می‌کنند. نوع این تحقیق با عنایت به ماهیت مسئله و ویژگی‌ اهداف و سوالات آن و لزوم قرار داشتن در چارچوب نظریه‌پردازی و مدل‌سازی؛ « توسعه‌ایکاربردی » می باشد. برای این تحقیق از روش داده بنیاد با رویکرد تحلیل محتوا برگزیده استفاده شده است. برای جمع آوری داده‌ها از مصاحبه عمیق و گروه‌‌های متمرکز و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شیوه کد گذاری که نوعی تحلیل محتوا در روش داده بنیاد محسوب می‌شود.در این تحقیق برای طراحی مدل سیاستگذاری فرهنگی رسانه مدل از هر دو رویکرد تجویزی و توصیفی استفاده شده است. در نهایت، باتوجه به تحولات مهم تکنولوژیک در رسانه‌ملی و شناخت ویژگی‌‌های محتوا و ساختار از طریق گفتگو با کارشناسان خبره منتخب، مدلی چندوجهی برای سیاستگذاری فرهنگی رسانه‌ملی طراحی شد که ضمن شناسایی شاخص‌ها و مولفه‌‌های فرهنگ ایرانی – اسلامی، به شرایط نوین رسانه نیز توجه دارد.
کلیدواژه سیاستگذاری فرهنگی، رسانه‌ملی، طراحی مدل، مدل راهبردی، نظریه‌پردازی
آدرس دانشگاه شهید رجایی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved