>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی میزان تعامل ابعاد موثر در حسابداری اسلامی با استفاده از تکنیک دیمتل  
   
نویسنده حاجیها زهره ,رجب دری حسین
منبع حسابداري ارزشي و رفتاري - 1395 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:1 -15
چکیده    حسابداری اسلامی، یک سیستم اطلاعاتی است که به گزارش بعد ارزشی رویدادهای مالی و غیرمالی رخ داده در واحد اقتصادی با محوریت موازین اسلامی می پردازد. هدف این مطالعه، بررسی میزان تاثیر، تاثر و تعامل ابعاد موثر در حسابداری اسلامی با استفاده از تکنیک دیمتل است. این پژوهش، از نوع پژوهش های ترکیبی کیفی و کمی است که با پرسش از افراد خبره با تجریه درحسابداری اسلامی در سال 1395 صورت گرفته است. یافته ها نشان می دهد که کلیه ابعاد حسابداری اسلامی استخراج شده از پژوهش دیانتی دیلمی و همکاران (1395) دارای تعامل و تاثیر و تاثر بر هم هستند. همچنین بر اساس یافته ها معیار افشای اطلاعات در زمینه رعایت موازین شرعی از بیشترین تاثیرگذاری و معیار افشای اطلاعات در زمینه رعایت حقوق کارگران از بیشترین میزان تاثیرپذیری برخوردار است. علاوه بر آن معیار افشای اطلاعات در زمینه عدم وقوع تقلب مالی از بیشترین تعامل برخوردار است. مهم ترین یافته این پژوهش را می توان این موضوع دانست که ابعاد ارایه شده یک فرآیند تعاملی است، یعنی اجزای آن بر روی یکدیگر تاثیر و تاثر داشته و با هم تعامل دارند. در نتیجه برای توجه بیشتر به حسابداری اسلامی نمی توان صرفا به یکی از ابعاد ذکر شده توجه نمود و از بقیه عوامل غفلت ورزید. لذا لازم است که به همه ابعاد الگو توجه شده تا در جهت ترویج حسابداری اسلامی، توازن حفظ شود و همه مولفه ها در راستای هم تقویت شوند تا بتوان بهترین بازدهی را از آن دریافت کرد.
کلیدواژه حسابداری اسلامی، الگوی حسابداری اسلامی، تکنیک دیمتل.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved