>
Fa   |   Ar   |   En
   عصب روانشناسی   
سال:1397 - دوره:4 - شماره:4


  tick  آموزش حافظه فعال بر بازداری و عملکرد خواندن دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری خاص (نارساخوان) - صفحه:123-142

  tick  اثر نقش و زمینه بر ادراک تبلیغات محصول: مطالعه مبتنی بر الکتروانسفالوگرافی کمی - صفحه:9-20

  tick  اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر درمان و ارتقای بهزیستی روان شناختی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر - صفحه:41-54

  tick  اثربخشی الگوی بالینی خلاقیت درمانی بر ارتقای کارکردهای اجرائی و کاهش افسردگی بیماران افسرده - صفحه:21-40

  tick  تاثیر تحریک مغز از روی جمجمه با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی( Tdcs) بر حافظه کاری و شدت نشانه های افسردگی - صفحه:75-88

  tick  تاثیر توانبخشی شناختی رایانه یار بر کارکردهای اجرایی و توانایی های شناختی دانش آموزان مبتلا به دیابت - صفحه:55-74

  tick  تاثیر محدودسازی زمانی و سطح حرکتی بر دقت فضایی تکلیف سرعت-دقت فیتز هنگام حرکت با بخش های دیستال و پروگزیمال دست - صفحه:89-106

  tick  مقایسه مهارت های عصب‌شناختی و اجتماعی دانش‌آموزان با و بدون نارسایی حساب - صفحه:107-122
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved