>
Fa   |   Ar   |   En
   ایران‌شناسی در اتریش  
   
نویسنده قاسمی صابر
منبع تاريخ روابط خارجي - 1394 - دوره : 16 - شماره : 63 - صفحه:133 -156
چکیده    مطالعات ایران‌شناسی در اتریش، از زمان حمله عثمانی به قلمرو امپراتوری اتریش آغاز شد و از جنگ اول جهانی به بعد در جمهوری فعلی اتریش ادامه یافت. در حال حاضر کرسی و رشته تحصیلی ایران‌شناسی در هیچ یک از دانشگاه‌های کشور اتریش وجود ندارد و فقط در انستیتوی ایران‌شناسی فرهنگستان علوم در زمینه‌های گوناگون ایران‌شناسی تحقیق و پژوهش صورت می‌گیرد. این انستیتو از یک سو، به برنامه کمیسیون سابق برای تالیف نامنامه ایران ادامه می‌دهد و از سوی دیگر، در چارچوب پژوهش‌های علمی، فرهنگ قدیم و جدید ایران و نیز فرهنگ‌های متاثر از تمدن ایرانیدر حوزه تمدن‌های مناطق آسیایی به بررسی و تحقیق می‌پردازد.
کلیدواژه ایران، اتریش، ایران‌شناسی
آدرس وزارت امور خارجه, ایران
پست الکترونیکی m11247@live.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved