>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تطبیقی مبانیِ «صدق و کذب» و «توریه» و احکام فقهی آنها با تاکید بر دیدگاه امام‌خمینی ره  
   
نویسنده مصباح هادی ,رحمانی علی
منبع جستارهاي فقهي و اصولي - 1395 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:105 -121
چکیده    توریه ریشه در دیدگاه‌های مطرح‌شده در حقیقت وضع، حقیقت دلالت و نسبت توریه به ظهور و مراد دارد. فقیهان با نقد نظریه‌های ارایه‌شده در ملاک صدق و کذب، تبیینی از حقیقت توریه ارایه نموده‌اند که عامل اختلاف دیدگاه‌ها و تفاوت حکم توریه شده است. نویسندگان این اثر با بررسی مقارن و تبیین دیدگاه‌های فریقین در این موضوع به گستردگی دامنۀ اختلاف‌ها اشاره کرده‌اند؛ به‌طوی‌که برخی از امامیه، توریه را از باب کذب حرام شمرده و بسیاری از امامیه و اهل‌سنت، توریه را به مورد مصلحت اختصاص داده‌اند. از میان فقیهان امامیه، امام‌خمینی‌ همانند بسیاری از فقهای فریقین، مقیدنمودن جواز کذب به قدرت‌نداشتن بر توریه را پذیرفته است. ایشان با نفی وجوب توریه تنها احتیاط را در آن لازم می‌داند. بر این اساس، امام‌خمینی نسبت کذب را به ارتباط وضع با معنای مراد و نظریۀ تعهد، تمام ندانسته و با نقد دیدگاه مخالفان، دخالت فهم مخاطب در تحقق کذب را رد نموده است.
کلیدواژه توریه ,معاریض ,توریه در شیعه ,توریه در اهل‌سنت ,احکام فقهی توریه ,صدق و کذب
آدرس موسسه آموزش عالی غیردولتی حکیم طوس, ایران, دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved