>
Fa   |   Ar   |   En
   مولفه های وفاداری در خانواده با معناشناسی تعبیر«میثاق غلیظ » در قرآن  
   
نویسنده وزیری محمدجواد
منبع پژوهش هاي تفسير تطبيقي - 1395 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:49 -60
چکیده    با تبلیغ فرهنگ جوامع غربی، خانواده و عنصر مهم وفاداری در معرض تهدید و آسیب جدی قرار گرفته است. در جامعه اسلامی برای پایداری نهاد خانواده توجه به آموزه‌های قرآنی و لزوم کاربست آن در رابطه زناشویی ضروری می‌نماید. قرآن از ازدواج با تعبیر «میثاق غلیظ» یاد کرده‌است. بر اساس آن، ازدواج یک تعامل روحی روانی شمرده می‌ شود. هم‌چنین ازدواج بر این اساس، پیمان محکمی به شمار می‌رود که باید محبت و انسانیت، محور ارتباط زن و شوهر باشد. قرآن نیز یادآوری خاطرات شیرین میان زن و شوهر را مفید می‌داند. این عوامل می‌تواند از مولفه‌های وفاداری در قرآن محسوب شود.
کلیدواژه میثاق غلیظ، ازدواج، وفاداری، پیوند روحی
آدرس دانشگاه قم, گروه فقه و مبانی حقوق, ایران
پست الکترونیکی vaziryfard@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved