>
Fa   |   Ar   |   En
   گرافیک محیطی و شاخصه های مبلمان شهری در جداسازی زباله ها در شهر شیراز  
   
نویسنده خطائی سوسن ,عارفی راضیه
منبع جلوه هنر - 1396 - دوره : 9 - شماره : 2 - صفحه:39 -52
چکیده    سطل‌های زباله عناصری از مبلمان شهری هستند، که علاوه بر نقش کاربردی، بر زیبایی محیط و هویت بخشی آن تاثیرگذارند. امروزه با توجه به شیوه‌های مختلف دفع زباله و بازیافت، جداسازی زباله‌ها از محل تولید از کارکردهای دیگر سطل‌های زباله می‌باشد. حجم عظیمی از زباله‌هایی که امروزه تولید می‌شوند، قابل بازیافت و بازگرداندن به چرخه مصرف هستند. در ایران درصد بسیاری از این مواد به دلیل عدم جداسازی مواد گوناگون موجود در پسماندها به روش‌های دیگری دفع می‌شوند. توجه به گرافیک محیطی در طراحی و به‌کارگیری سطل‌های زباله شهری در کنار رعایت شاخصه‌های مبلمان شهری می‌تواند به زیبایی شهر و نیز جداسازی زباله‌ها از محل تولید کمک رساند. این پژوهش با استفاده از روش‌های تحقیقات کتابخانه‌ای و میدانی صورت گرفت و به‌عنوان نمونه به‌صورت تصادفی تصاویری از سطل‌های زباله در مکان‌های تفکیک مواد بازیافتی شهر شیراز جمع‌آوری شد و با شیوه‌های توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که گرافیک محیطی می‌تواند به‌عنوان عامل مهمی در خوانایی شهرها، با طراحی پیکتوگرام ها، علائم و سطل‌های زباله با رنگ‌ها و طرح‌های خاص، در آموزش و تشویق شهروندان در جمع‌آوری و تفکیک زباله‌ها از مبدا بسیار موثر واقع شود و با رعایت شاخصه‌های مبلمان شهری در طراحی و به‌کارگیری سطل‌های زباله، بر هویت و زیبای شهر تاثیر بسزایی داشته باشد.
کلیدواژه گرافیک محیطی، زیباسازی، هویت مکان، مبلمان شهری، سطل زباله، تفکیک زباله
آدرس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, گروه ارتباط تصویری, ایران, دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, ایران
پست الکترونیکی raziye_arefi@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved