>
Fa   |   Ar   |   En
   بازنمایی نقش روحانیت در سینمای پس از انقلاب با رویکرد زندگی دینی  
   
نویسنده گودرزی عبدالله ,کرمی پور الله کرم ,دیباجی محمد علی
منبع پژوهش نامه سبك زندگي - 1399 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:171 -196
چکیده    سینما عرصه و نمایشی عمومی و یکی از بسترهای فرهنگی و شناختاری جامعه است. در این میان روحانیت می‌تواند از مهم‌ترین کنش‌گران در انتقال پیام‌ها و ارزش‌های مربوط به ترویج و تعلیم «سبک زندگی» دین در فضای ارتباطی باشد. این مقاله می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که روحانیت در سینمای پس از انقلاب، چه نقشی را ایفا کرده است و چگونه از حضور خود به عنوان کنش‌گر و مبلغ دینی، برای اثرگذاری در فضای جامعه بهره برده است؟ روش به‌کار رفته در این مطالعه، نوعی تحلیل مضمون، همراه با رمزگشایی و بازنمایی از مولفه‌های ترویجی سبک زندگی اسلامی، با محوریت کاراکتر روحانیت در سینمای دو دهۀ اخیر است. نوآوری مقاله برخلاف پژوهش‌های پیشین، در استخراج مولفه‌های سبک زندگی دینی است. نتایج به‌دست‌آمده از این جستار نشان می‌دهد که در غالب این آثار، به غیر از الگوی ساده‌زیستی، چندان به نشانه‌ها و الگوهای ظاهری سبک زندگی، مانند نوع خوراک، پوشاک، تفریح و شیوه‌های گذران حیات توجه نشده است و بیشتر مناسبات رفتاری، اجتماعی و ارتباطی روحانیون مورد توجه قرار گرفته است که با مفهوم اخلاق کاربردی هم‌خوانی دارد؛ همچنین در این فیلم‌ها، ابعاد اجتماعی شخصیت‌های روحانی که ذیل سبک زندگی اجتماعی قرار می‌گیرد در مقایسه با دیگر ابعاد سبک زندگی (نظیر سبک زندگی اقتصادی و فرهنگی) بازتاب وسیع‌تری دارد.
کلیدواژه رسانه، دین، سبک زندگی، سبک زندگی دینی، تحلیل مضمون، سینمای ایران، روحانیت
آدرس دانشگاه ادیان و مذاهب, ایران, دانشگاه ادیان و مذاهب, دانشکده دین شناسی, ایران, دانشگاه تهران, گروه فلسفه, ایران
پست الکترونیکی dibaji@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved