>
Fa   |   Ar   |   En
   تنظیم درمان‌گرانۀ سبک زندگی: یک مداخله کوتاه‌مدت برای پیشگیری و درمان اضطراب بر اساس درمان چندبعدی معنوی خداسو  
   
نویسنده جان‌بزرگی امین ,جان‌بزرگی مسعود
منبع پژوهش نامه سبك زندگي - 1399 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:125 -141
چکیده    سبک زندگی به عنوان عاملی زمینه‌ساز برای سلامت یا اختلال روانی اهمیت زیادی دارد. عدم تنظیم سبک زندگی از یک‌سو زمینه را برای اختلال روانی فراهم می‌کند و از سوی دیگر باعث تداوم و تشدید اختلال روان‌شناختی می‌‌شود. هدف پژوهش حاضر، معرفی روش مداخله برای تنظیم سبک زندگی است که بر اساس تجربۀ بالینی حاصل شده است.این مطالعه در یک پروتکل ده‌جلسه‌ای صورت گرفته است که در آن از یک‌سو افراد روش تدریجی تنش‌زدایی بدنی ذهنی را تمرین می‌کنند و از سوی دیگر سبک زندگی خود را متعادل می‌کنند. این برنامه، مداخلۀ سبک زندگی را در چند بخش کنش‌های کلی، مدیریت ذهن و مدیریت روابط مورد توجه قرار داده است و بر اساس برنامۀ بالینی جان‌بزرگی و نوری تنظیم شده است که سال‌ها برای مراجعان مختلف استفاده شده است. برنامۀ گفته‌شده برای 42نفر از مراجعان مضطرب که داوطلب شرکت در برنامه گروهی بودند، اجرا و نتایج آن گزارش شده است. نتایج نشان داد که پروتکل تنظیم سبک زندگی در قالب یک روش درمان گروهی برای اضطراب، هم از نظر کارشناسان و هم از نظر بالینی، اعتبار لازم را دارد و می‌تواند در سطح بالایی، بُعد معنوی سبک زندگی را در افراد فعال کند. تنظیم سبک زندگی با فعال‌سازی بعد معنوی، می‌تواند اضطراب افراد را در سطح شخصیت به‌طور معناداری کاهش دهد و از عود اختلال روان‌شناختی پیشگیری کند؛ آرامش ناشی از این تنظیم نیز به رفع مشکلات روان‌شناختی کمک می‌کند. همچنین در این برنامه، اضطراب آشکار و پنهان، اضطراب اجتماعی (عامل l) و خودسرزنش‌گری (عامل o)، به‌طور معناداری کاهش یافته و قدرت «من» (عامل c)، هشیاری نسبت به خود (عامل q3) و آرامش روانی (عامل q4) به‌طور معنادار افزایش داشته است. در نتیجه تنظیم درمان‌گرانۀ سبک زندگی بر اساس درمان معنوی خداسو، می‌تواند هم جنبۀ تعادل‌بخش و هم تعالی‌بخش داشته باشد.
کلیدواژه سبک زندگی، درمان، درمان معنوی خداسو، اضطراب، سلامت روانی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, پژوهشگاه علوم رفتاری حوزه و دانشگاه, گروه روانشناسی, ایران
پست الکترونیکی mjanbozorgi@rihu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved