>
Fa   |   Ar   |   En
   نسبت «سبک زندگی» و «معنای زندگی» در اندیشه آلفرد آدلر  
   
نویسنده فدائی مهدی
منبع پژوهش نامه سبك زندگي - 1395 - دوره : 2 - شماره : 3 - صفحه:65 -76
چکیده    از منظر روانشناسی آلفرد آدلر معنای زندگی به مثابه شناخت زندگی و اهداف ناظر به آن در طول تاریخ بشر از دغدغه‌های اصلی وی بوده است. توجه به معنای زندگی از یک سو در آثار آدلر و توجه به سبک زندگی نه به عنوان رفتار و منش، بلکه به عنوان امری که همه رفتارها و تجربیّات انسانی (زندگی) را هدایت می‌کند و خود به واسطه خوی‌ها و منش فردی شکل گرفته، ما را نسبت به رابطه معنای زندگی و سبک زندگی در اندیشه آلفرد آدلر برمی‌انگیزاند؛ لذا در این مقاله با تمرکز بر دیدگاههای وی، به نسبت این دو مفهوم می‌پردازیم. از یافته‌های این پژوهش می‌توان به رابطه بازنمایی سبک زندگی و معنای زندگی در اندیشه آدلری اشاره کرد. روش پژوهش در این مقاله توصیفی تحلیلی است و بر اساس داده‌های برآمده از گردآوری کتابخانه‌ای به تحلیل مسئله اصلی مقاله پرداخته‌ایم.
کلیدواژه سبک زندگی ,معنای زندگی ,هدف زندگی ,آلفرد آدلر
آدرس دانشگاه معارف اسلامی قم, ایران
پست الکترونیکی fadaei.ac@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved