>
Fa   |   Ar   |   En
   ظرفیت‌شناسی روان‌شناسی برای سبک زندگی  
   
نویسنده آذربایجانی مسعود
منبع پژوهش نامه سبك زندگي - 1395 - دوره : 2 - شماره : 3 - صفحه:29 -44
چکیده    موضوع بحث «ظرفیت‌شناسی روان‌شناسی برای سبک زندگی» است. هدف این است که ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها و توانش‌های دانش روان‌شناسی را برای تحلیل و تبیین مباحث و مسائل سبک زندگی به کار بریم. روش ما در این جستار «تحلیل محتوای کیفی» متون و منابع اصلی و کلاسیک روان‌شناسی است. داده‌های این پژوهش عبارتند از: برای توصیف، تبیین، پیش‌بینی، کنترل و تغییر رفتارها و الگوهای سبک زندگی می‌توانیم از روان‌شناسی رشد در بخش دوره‌ها، ابعاد و عوامل رشد؛ از روان‌شناسی شناختی در بخش احساس و ادراک، یادگیری، زبان، تفکر و حافظه؛ از روان‌شناسی شخصیت در بخش نیازها و انگیزه‌ها، پدیدآیی شخصیت، تفاوت‌های فردی و نظریه‌های شخصیت؛ از روان‌شناسی اجتماعی در مسائل نگرش، پیش‌داوری، جاذبه میان فردی، پرخاشگری و نفوذ اجتماعی و بالاخره از روان‌شناسی بالینی در مباحث روان‌سنجی، مقابله با اضطراب و فشار روانی، روش‌های اصلاح و تغییر رفتار و شیوه‌های روان‌درمانی استفاده کنیم.نتایج این پژوهش این است که برای تحلیل و تبیین سبک زندگی از شاخه‌های مختلف روان‌شناسی باید بهره‌مند شد و با استفاده از اکثر مباحث و شاخه‌های روان‌شناسی می‌توان فهم درست‌تری از مسائل سبک زندگی پیدا کرد.
کلیدواژه سبک زندگی ,روان‌شناسی ,روان‌شناسی کاربردی ,ظرفیت‌شناسی
آدرس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه, گروه روانشناسی, ایران
پست الکترونیکی mazarbayejani110@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved