>
Fa   |   Ar   |   En
   رتبه بندی بانک های خصوصی ایران براساس مدل کملز با استفاده از رویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و آراس  
   
نویسنده ارضاء امیرحسین ,قاسم پور شیوا
منبع راهبرد مديريت مالي - 1396 - دوره : 5 - شماره : 18 - صفحه:99 -118
چکیده    ارزیابی عملکرد بانک ها به سبب تاثیری که کارکرد این نهادها در رشد و توسعه ی اقتصادی کشورها به جا می گذارد، از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ این پژوهش با هدف ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک های فعال در نظام بانکی کشور در چارچوب مدل کملز انجام پذیرفت. به این منظور نخست با مطالعه ادبیات موضوعی پژوهش، مولفه‌های سنجش کارآمدی، سلامت و ثبات بانک ها در هر یک از حوزههای کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، مدیریت، سودآوری، نقدینگی و حساسیت نسبت به ریسک بازار شناسایی و سپس با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ، ضریب اهمیت هر کدام از این عوامل با استفاده از نظرات خبرگان صنعت بانکداری تعیین شد. در ادامه تمامی بانک های بورسی و فرابورسی فعال در نظام بانکی کشور ، بر مبنای مقادیر شاخص های استخراج شده از صورت های مالی حسابرسی شده پنج سال اخیر منتشر شده در سایت کدال، سال های 1390-1394، و تکنیک آراس رتبه بندی گردیدند. نتایج حاصل نشان می دهد، به ترتیب بانک های خاورمیانه، پاسارگاد، قوامین، کارآفرین و سینا در بر اساس اطلاعات پنج سال اخیر عملکرد مطلوب تری نسبت به سایر بانک های مورد مطالعه داشته اند.
کلیدواژه تکنیک رتبه بندی آراس، رتبه بندی بانکها، سیستم رتبه بندی کملز، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده حسابداری و مدیریت, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده حسابداری و مدیریت, ایران
پست الکترونیکی shivaghasempour@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved