>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه تطبیقی مدل بهینه سازی پرتفوی چند دوره ای چندهدفه در محیط اعتبار فازی با معیارهای متفاوت ریسک  
   
نویسنده شیری قهی امیر ,دیده خانی حسین ,خلیلی دامغانی کاوه ,سعیدی پرویز
منبع راهبرد مديريت مالي - 1396 - دوره : 5 - شماره : 18 - صفحه:1 -26
چکیده    هدف از پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی مدل‌های بهینه‌سازی پرتفوی در محیط اعتبار فازی می‌باشد. به این منظور سه مدل بهینه‌سازی پرتفوی طراحی گردید. به‌جای در نظر گرفتن مدل تک دوره‌ای پرتفوی از مدل سه دوره‌ای استفاده گردید. معیارهای ریسک استفاده‌شده در مدل‌ها عبارت‌اند از ارزش در معرض خطر، ارزش در معرض خطر میانگین و نیم آنتروپی. همچنین به‌منظور نزدیک شدن مدل به دنیای واقعی سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن هزینه معاملات و سرمایه‌گذاری بخشی از ثروت در دارایی بدون ریسک علاوه بر محدودیت‌های اصلی، از محدودیت‌هایی نظیر، حداقل و حداکثر تخصیص ثروت به هر دارایی، ‌حداقل و حداکثر تعداد سهام موجود در پرتفوی و همچنین از آنتروپی نسبت برای رسیدن به حداقل درجه تنوع‌بخشی استفاده شد. هر سه مدل این پژوهش با استفاده از الگوریتم mopso اجرا گردید. نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد پرتفوهای بهینه با در نظر گرفتن معیارهای شارپ و ترینر نشان داد، مدل mean-avar نسبت به دو مدل mean-semi entropy و mean-var عملکرد بهتری دارد.
کلیدواژه بهینه‌سازی پرتفوی، تئوری اعتبار فازی، ریسک، الگوریتم Mopso
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول, گروه مدیریت مالی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول, گروه مهندسی مالی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, گروه مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول, گروه مدیریت مالی, ایران
پست الکترونیکی dr.parvizsaeedi@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved