>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی دانش بومی کاربردهای درمانی مومنایی (مطالعه موردی شهرستان بهبهان)  
   
نویسنده دور سمیه ,قوام منصوره
منبع دانش هاي بومي ايران - 1395 - دوره : 3 - شماره : 5 - صفحه:157 -175
چکیده    مومیایی یا عرق کوه که به اصطلاح محلی به آن مومنایی گویند،ترشحی است قیرمانندکه در شکاف ها وشکستگی های طبقات زمین و در بعضی غارها یافت می شود. درحال حاضر این ماده توسط مردم بومی مناطق مختلف شهرستان بهبهان به عنوان ماده داروئی شفابخش مورد استفاده قرار میگیرد.هدف از این مطالعه،شناخت بیشتر این ماده وآشنایی با خواص داروئی آن می باشد. در این راستا ،تحقیقی در سال1394 در یکی از شهرهای شهرستان بهبهان، ازطریق تکمیل پرسشنامه توسط افراد بومی این شهر،انجام شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد این ماده که به دو صورت خوراکی و موضعی قابل استفاده می باشد، در درمان بیماری های مختلفی از قبیل شکستگی استخوان،ضرب دیدگی و کوفتگی،التیام درد و بهبود زخم های جلدی موثر است. همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد میزان این ماده نسبت به گذشته کمتر شده و به همین دلیل کمتر مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد میزان این ماده نسبت به گذشته کمتر شده و به همین دلیل کمتر مورد استفاده قرار میگیرد.
کلیدواژه درمانی ,مومیایی، خواص درمانی
آدرس دانشگاه کاشان, دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین, ایران, دانشگاه کاشان, دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین, گروه مرتع و آبخیزداری, ایران
پست الکترونیکی mghavam@kashanu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved