>
Fa   |   Ar   |   En
   چگونگی بازتعریف طب بومی در دوره مدرن مطالعه موردی: عقاید وباورهای مربوط به باروری و ناباروری در شهرستان اردستان  
   
نویسنده قادری طاهره ,جعفریان علی اکبر ,رحیمی نیا نفیسه
منبع دانش هاي بومي ايران - 1394 - دوره : 2 - شماره : 3 - صفحه:141 -178
چکیده    استفاده از روش‌های رایج در طب مکمل در کنار طب مدرن مسئله‌ای است که توجه محافل علمی‌بسیاری در حوزه سلامت را به خود جلب کرده است. رشد طب سنتی و استفاده از عقاید و روش‌های رایج در طب بومی در عصر مدرن زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا به چیستی ریشه‌های فرهنگی این نوع روش‌های درمانی و چگونگی استفاده از آن‌ها بپردازیم. با توجه به‌این امر، پژوهش حاضر سعی در فهم چگونگی بازتعریف و استفاده از طب بومی در دوره مدرن دارد، جهت برآورده شدن این منظور و انجام مطالعه دقیق و علمی‌تر این موضوع را در محدوده عقاید و باورهای رایج در زمینه باروری و ناباروری در طب بومی در شهرستان اردستان دنبال می‌کنیم. از این رو تعداد 30 نفر از زنان شهرستان اردستان و توابع آن را با استفاده از روش نمونه‌گیری نظری انتخاب کرده و با روش کیفی از نوع تاریخ شفاهی و تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته، عقاید، باورها و روش‌های رایج در طب بومی در زمینه باروری و ناباروری را جمع آوری کرده و در نهایت تحلیل می‌نماییم
کلیدواژه طب بومی ,بازتعریف ,دوره مدرن ,باروری ,ناباروری
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved