>
Fa   |   Ar   |   En
   زعفران در آینه دانش بومی میراث مکتوب کهن ایران  
   
نویسنده مسعودی فر امید
منبع دانش هاي بومي ايران - 1395 - دوره : 3 - شماره : 6 - صفحه:213 -235
چکیده    زعفران گیاه بومی ایران است که از دوران باستان ایرانیان نحوه کشت و کار، کاربرد های تغذیه ای و مصارف دارویی می شناختند. دانش بومی ایرانیان در ارتباط با زعفران بسیار غنی بوده و امروزه کاربردی است که ریشه علمی در متون کهن کشاورزی دارد. این گیاه در فرهنگ و ادبیات فارسی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است که نشانه پر ارزش بودن و عاشقی که دور از معشوق به حال ناخوش گرفتار گردیده، می باشد. در متون کهن کشاورزی، گیاهشناسی و کلیه مراحل کاشت، داشت و برداشت این گیاه تشریح و تبیین گردیده است ودر مرحله داشت دور آبیاری برای مناطق مختلف دو بار توصیه شده است . بر اساس این متون مهمترین آفات این گیاه جوندگان موش و خرگوش است. در کتب طب سنتی مصرف دارویی زعفران در قوت دادن احشاء داخلی ، مفرح بودن آن ، موارد مصرف ادویه ای و مصارف عطری گیاه تشریح گردیده است . خطرات مصرف بالای زعفران نیز در این متون در بعضی متون نگارش یافته است.
کلیدواژه دانش بومی، زعفران، طب سنتی، متون کهن، نسخ خطی
آدرس دانشگاه پیام نور, گروه کشاورزی, ایران
پست الکترونیکی omassoudifar@pnu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved