>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشی در هنر انگشترسازی سنتی قم  
   
نویسنده چیت سازیان امیرحسین ,وفائی طاهره
منبع دانش هاي بومي ايران - 1395 - دوره : 3 - شماره : 6 - صفحه:121 -154
چکیده    هنر فلزکاری یکی از هنرهای بومی ایران است که از دیرباز هنرمندان سنتی این سرزمین در گونه‌های مختلف و با کاربردهای گوناگون به آن اشتغال داشته‌اند. هنر صناعی انگشترسازی از‌جمله هنرهای مستظرفه در این عرصه است که علی‌رغم فراز و نشیب‌های زیادی که پشت سر گذاشته، همچنان زنده و پویا باقی مانده و بخشی از جامعه هنری ایران را پوشش می‌دهد؛ با این حال درباره این هنر پژوهش چندانی انجام نشده است؛ لذا با توجه به ضرورت تحقیق درباره این هنر؛ نگارندگان این مقاله کوشیدند این موضوع را بررسی کنند و بدین منظور استان قم را به عنوان یکی از مراکز اصلی این هنر انتخاب کردند. پژوهش توسعه‌ای حاضر که گردآوری اطلاعات آن به روش میدانی و کتابخانه‌ای اسنادی انجام شده، با هدف بررسی چگونگی روش ساخت و ویژگی‌های انگشترهای سنتی استان قم انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش توصیفی تحلیلی در جامعه آماری انگشترسازان قم نشانگر آن است که انگشترسازی سنتی از گذشته در قم مرسوم بوده است و در حال حاضر نیز این حرفه در شهر قم رواج دارد و تولیدات انگشتر سنتی قم نیز مانند دیگر هنرهای دستی سنتی برخلاف تولیدات انبوه ماشینی در تعداد معدود و به صورت تک، متناسب با طرح و سنگی که برای انگشتر انتخاب شده است انجام می‌شود.
کلیدواژه فلزکاری سنتی، انگشترسازی قم، مخراج‌کاری، انگشتر، رکاب، نگین
آدرس دانشگاه کاشان, دانشکده معماری و هنر, ایران, دانشگاه کاشان, دانشکده معماری و هنر, ایران
پست الکترونیکی tahereh.vafaei4@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved