>
Fa   |   Ar   |   En
   ضرورت تقویت اکوسیستم کارآفرینی روستایی  
   
نویسنده رضایی بیژن ,نادری نادر ,سلیمانی معین
منبع مطالعات كارآفريني و توسعه پايدار كشاورزي - 1397 - دوره : 5 - شماره : 4 - صفحه:71 -88
چکیده    امروزه کارآفرینی برای رشد و توسعه اقتصادی روستاها اهمیت زیادی دارد. کارآفرینی روستایی و اکوسیستم‌هایی که از آن حمایت می‌کنند، به عنوان راهکاری عملی برای توسعه روستایی شناخته شده‌اند. اکوسیستم‌های روستایی اغلب با کمبود زیرساخت‌ها و منابع مالی و انسانی، ضعف در برنامه‌های حمایتی دولت و شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی نسبتاً ضعیف، دسترسی پرهزینه‌تر به بازارهای بزرگ و تنوع کم فعالیت اقتصادی شناخته می‌شوند. در نتیجه، کارآفرینی در اکوسیستم‌های روستایی کمتر بر اساس فرصت و بیشتر بر اساس ضرورت و اجبار است. تقویت اکوسیستم کارآفرینی روستایی می‌تواند راهبردی مناسب برای شتابدهی به توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی باشد. بنابراین مطالعه حاضر با مرور گسترده ادبیات حوزه اکوسیستم کارآفرینی، با هدف تشریح اثرات، عناصر، ویژگی‌ها و ضرورت تقویت اکوسیستم‌های کارآفرینی روستایی انجام شده است. در این پژوهش، ابتدا به مفهوم کارآفرینی روستایی و اکوسیستم کارآفرینی روستایی پرداخته شده است و در ادامه تاثیرات اقتصادی، فناورانه و اجتماعی اکوسیستم‌های کارآفرینی روستایی و سپس اهمیت عناصر تشکیل‌دهنده اکوسیستم کارآفرینی روستایی مورد بحث قرار گرفته است و در پایان ویژگی‌های اکوسیستم‌های کارآفرینی تشریح شده است.
کلیدواژه کارآفرینی روستایی، اکوسیستم کارآفرینی روستایی، تاثیرات اکوسیستم کارآفرینی، عناصر اکوسیستم کارآفرینی روستایی، تقویت اکوسیستم کارآفرینی روستایی
آدرس دانشگاه رازی, دانشکده علوم اجتماعی, گروه مدیریت و کارآفرینی, ایران, دانشگاه رازی, دانشکده علوم اجتماعی, گروه مدیریت و کارآفرینی, ایران, دانشگاه رازی, دانشکده علوم اجتماعی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved