>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه یک چارچوب مفهومی به‌منظور تبیین نقش تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی در نگرش شغلی کارکنان  
   
نویسنده ملک اخلاق اسماعیل ,تاخیره زهرا ,پورعیسی آرمان
منبع رشد فناوري - 1395 - دوره : 12 - شماره : 3 - صفحه:56 -65
چکیده    محیط بسیار پیچیده و رقابتی امروز مستلزم توجه بیش ‌از پیش سازمان به کارکنان داخلی سازمان به‌عنوان مشتریان داخلی است. کارکنان زمانی می‌توانند به‌واسطه ارائه خدمات، مشتریان را راضی نگه ‌دارند که نیازهای خودشان نیز از سوی سازمان برآورده شده باشد و احساس رضایت در خود آنان نسبت به سازمان وجود داشته باشد. این موضوع همان منطقی است که در مطالعه بری، هنسل و بورک بدان اشاره‌شده و به‌کارگیری بازاریابی داخلی را در جهت دستیابی به قابلیت‌های سازمانی در پاسخگویی به حمایت اثربخش از مصرف‌کننده، توصیه می‌نماید. از سوی دیگر، مهم‌ترین سرمایه هر سازمانی، نیروی انسانی آن است. هر چه کیفیت نیروی انسانی بالاتر باشد موفقیت و بقاء سازمان بیشتر خواهد بود و یکی از مهم‌ترین نگرش‌هایی که سعی در بهبود کیفی نیروی انسانی و تعدیل ارزش‌های افراد را دارد، تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی است. تعهد مدیریت به برنامه بازاریابی داخلی، فعالیتی خودجوش و داوطلبانه برای استفاده از برنامه‌های بازاریابی داخلی به‌منظور ارتقای وضعیت شغلی کارکنان و افزایش ارتباط با کارمند و رضایت‌مندی و در نهایت بهبود عملکرد کل سازمان است. ازاین‌رو، این مقاله با هدف بررسی ادبیات و پژوهش‌های انجام‌شده درخصوص بازاریابی داخلی، تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی و نگرش شغلی کارکنان به تبیین روابط میان آن‌ها پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد که تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی با شیوه‌های بازاریابی داخلی که شامل ارتباطات داخلی رسمی و غیررسمی است، مرتبط است و تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی و ارتباطات داخلی غیررسمی بر نگرش کارکنان تاثیر دارند.
کلیدواژه تعهد مدیریت، بازاریابی داخلی، رضایتمندی شغلی، ارتباطات داخلی، نگرش شغلی کارکنان
آدرس دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, ایران
پست الکترونیکی armanpourisa_ap@yahoo.com
 
   Providing a Conceptual Framework to Explain the Role of Management's Commitment to Internal Marketing on Job Attitudes  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved