>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی مدل کسب و کار مرکز رشد مجازی در ایران  
   
نویسنده محمدیان ایوب ,مانیان امیر ,خداداد برمی مریم
منبع رشد فناوري - 1395 - دوره : 12 - شماره : 3 - صفحه:1 -11
چکیده    مرکز رشد کسب‌وکار، یک ابزار توسعه اقتصادی است که به تسریع رشد و موفقیت شرکت‌های کارآفرینانه از طریق ارائه مجموعه‌ای از خدمات و منابع حمایتی کسب‌وکار کمک می‌نماید. امروزه با پیشرفت اینترنت و حرکت کسب‌وکارها به سمت فضای مجازی، راه‌اندازی یک مرکز رشد مجازی می‌تواند بسیار مهم باشد، به‌گونه‌ای که در سایر کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به رقابت روزافزون بنگاه‌های اقتصادی در صنایع مختلف و پویایی موجود در محیط‌های کسب و کار، طراحی مدل کسب و کار را می‌توان مقدمه‌ای برای شروع یک کسب و کار موفق دانست. متناسب با این امر، توجه به مدل کسب‌و‌کار مراکز رشد مجازی کسب‌و‌کار نیز اهمیت می‌یابد. در این مقاله به طراحی مدل کسب و کار مرکز رشد مجازی کسب و کار در ایران پرداخته شده است. این طراحی به کمک مطالعه ادبیات مرتبط، نتایج حاصل از مصاحبه با خبرگان و الگوگیری از چند مرکز رشد مجازی موفق در دنیا طراحی شده است. در حال حاضر مدل‌های بسیاری برای شناسایی اجزا مدل کسب‌وکار و روابط بین آن طراحی و انتشار یافته که معروف‌ترین و کامل‌ترین آن‌ها مدل 9 عنصری استروالدر می‌باشد. در این تحقیق نیز از آنتولوژی استروالدر به‌منظور طراحی مدل کسب و کار مرکز رشد مجازی کسب‌وکار استفاده شده است. این طراحی می‌تواند به‌عنوان گامی اثربخش برای شروع عملیاتی‌سازی این طرح ملی محسوب شود و بهره‌وری و ارتقا عملکرد سازمانی و در نهایت سودآوری آن را به دنبال داشته باشد.
کلیدواژه مرکز رشد، مرکز رشد مجازی، مدل کسب و کار، رویکرد پلتفرمی، آنتولوژی استروالدر
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی, ایران
پست الکترونیکی maryam_khodadadberomy@yahoo.com
 
   Designing the Business Model for Virtual Incubator in Iran  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved