>
Fa   |   Ar   |   En
   انتخاب و اولویت‌بندی روش‌های مناسب انتقال تکنولوژی در صنایع لبنی استان مازندران با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی  
   
نویسنده طالشیان احمد ,شیرازی بابک
منبع رشد فناوري - 1395 - دوره : 12 - شماره : 2 - صفحه:51 -60
چکیده    در دنیای امروز، فناوری به عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده و تاثیرگذار در موفقیت شرکت‌ها می‌باشد. با توجه به رشد و پیشرفت سریع در روند تحولات فناوری، هیچ کشور و یا شرکتی نمی‌تواند به تنهایی در زمینه‌ انواع فناوری‌ها، خود را از سایرین بی‌نیاز بداند و تامین‌کننده تمام فناوری‌ها باشد. بنابراین انتقال فناوری، امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. برای موفقیت در انتقال فناوری، باید علاوه بر فراهم‌آوردن زیرساخت‌ها، به جنبه‌های علمی، فنی و حقوقی انتقال فناوری نیز توجه نمود. صنایع لبنی به عنوان یکی از صنایع راهبردی، جایگاه ویژه‌ای در مباحث اقتصادی کشور دارا می‌باشد، زیرا علاوه بر جذب تعداد زیادی نیروی کار، محصولات آن نیز مورد استفاده غالب مردم قرار می‌گیرد. با توجه به رقابت بالا در صنایع لبنی و هزینه‌های آشکار و پنهان انتقال فناوری، لزوم توجه به انتخاب روش مناسب انتقال در این صنعت ضروری می‌باشد. در این تحقیق برای اولین بار، رتبه‌بندی روش‌های انتقال فناوری برای صنعت مهم و پرکاربرد لبنی صورت پذیرفته است. برای این منظور مدل‌ها و روش‌های مختلف انتقال فناوری مورد بررسی قرار گرفته و معیارها و روش‌های نهایی استخراج گردید. سپس معیارها و روش‌های انتقال فناوری در قالب پرسشنامه مقایسات زوجی و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی (fahp) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌ها، توصیفی و پیمایشی می‌باشد. در نهایت، روش‌های سرمایه‌گذاری مشترک، فرانشیز و اتحاد (همکاری راهبردی) به ترتیب به عنوان اولویت اول تا سوم در صنایع لبنی استان مازندران برگزیده شدند.
کلیدواژه فناوری، انتقال فناوری، صنایع لبنی، تحلیل سلسله مراتبی، فازی
آدرس دانشگاه علوم و فنون مازندران, ایران, دانشگاه علوم و فنون مازندران, ایران
پست الکترونیکی shirazi_b@yahoo.com
 
   Selection and Prioritization of Appropriate Technology Transfer Methods in Mazandaran’s Provin Dairy Industry Using Fuzzy AHP  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved